Esquerra Republicana presenta al·legacions al Pla Local d’Habitatge

El Pla Local d'Habitatge es va aprovar de forma inicial al ple del mes de febrer i ara accepta al·legacions

El grup municipal d'Esquerra Republicana a Cerdanyola ha anunciat la presentació d'al·legacions al Pla Local d'Habitatge (PLH) aprovat inicialment al ple municipal del mes de febrer. Des d'ERC consideren que el pla "no respon a les necessitats estratègiques de la ciutat i no serà útil a curt termini".

Després de l'aprovació inicial del PLH, es va obrir el termini per presentar al·legacions. La proposta del govern es va aprovar per majoria absoluta al plenari amb els vots a favor de PSC, Ciutadans, En Comú Podem i Junts per Cerdanyola, i les abstencions d'ERC, Guanyem Cerdanyola i PP.

 

Esquerra ha fet públiques les mancances que detecten al pla. Per una banda, assenyalen la manca de determinació del parc d’habitatges buits. "Sense aquesta quantificació, el diagnòstic és incorrecte i fa impossible planificar objectius estratègics ni polítics ni permet implementar cap actuació", diu ERC. En aquest punt les al·legacions presentades per ERC Cerdanyola demanen que es realitzi l’estudi específic.

En segon lloc, destaquen que les dades sobre infrahabitatge són de l’any 2011. "Són unes dades precàries que no s’han complementat amb un treball de camp en les zones periurbanes i d’horts irregulars on hi ha concentracions de barraques", expliquen. La proposta aquí és "identificar i quantificar l’infrahabitatge existent al municipi amb la cooperació dels serveis socials municipals".

Per una altra banda, asseguren que els nivells de sobreocupació recollits pel document són també basats en dades del cens INE del 2011. "El mateix document reconeix la insuficiència però no hi ha cap evidència de contrast", assenyalen , i consideren que cal incorporar les dades actualitzades, estudiant quins i quants són els habitatges sobreocupats que hi ha a la ciutat.

En quart lloc, indiquen que "no hi ha coherència entre planejament i necessitats d’habitatge", afegint que "és especialment greu la manca d’habitatge dotacional per afrontar situacions d’emergència social". Així, troben a faltar polítiques de creació d’aquest tipus d’habitatge en parcel·les municipals al Centre Direccional així com propostes com requalificacions i canvis d’usos sobre el planejament actual per alliberar sol a barris com Can Magí-Campoamor o la Carretera de Barcelona.
en aquest sentit, han demanat també la incorporació d’aquests canvis urbanístics i que s’incorpori la previsió de nou habitatge públic municipal.

A més, en referència a les formes alternatives d’accés a l’habitatge, els republicans han detectat "manca de polítiques contundents envers l’impacte sobre el mercat de lloguer de la població vinculada a la UAB, sense una residència d’estudiants i/o professorat de curta i mitja estada". Destaquen que "tampoc es contemplen formes alternatives de tinença com la cessió d’ús a cooperatives ni promocions públiques ni privades destinades a pisos amb serveis assistits per facilitar una vida independent a persones amb necessitats específiques". Així, consideren que cal incorporar aquestes previsions als PLH.

Finalment, critiquen que "els recursos humans i pressupostaris assignats al desenvolupament del PLH són insuficients", i demanen que s'identifiquin i s'assignin els recursos necessaris així com que es determini en quina data estaran disponibles i faran efectives les propostes contingudes en el pla.

El Grup Municipal d’ERC sol·licita al govern de Cerdanyola, que totes les propostes que planteja, per resoldre les carències del Pla Local d’Habitatge, s’incorporin al document abans de la seva aprovació definitiva. Consideren que sense unes polítiques d’habitatge proactives no serà possible garantir el dret d’accés universal a l’habitatge a la ciutat.