El Síndic de Greuges recollirà consultes a Cerdanyola

El Síndic de Greuges estarà a Cerdanyola el dijous 28 d'octubre

El dilluns 28 d'octubre, l'equip del Síndic de Greuges de Catalunya visitarà Cerdanyola del Vallès. Durant el dia atendran les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l'Administració pública i també contra les empreses que presten serveis d'interès general (llum, aigua, gas, etc.).

Les visites al Síndic de Greuges s'atendran a l'Ateneu de Cerdanyola (carrer de la indústria, 38-40). Per poder fer consultes, prèviament, cal concertar l'entrevista trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviant un correu electrònic a [email protected]

 

Entre les funcions del Síndic de Greuges hi ha "atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions", tal com defineixen des de l'organ. A més, "vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament. També supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, el servei postal, etc.