La 33a edició de les Milles de Cerdanyola

Fotografies d'Anna Bassa