Major sou i dedicació pel president de l'EMD de Bellaterra, Ramon Andreu

El Ple de la Junta de Veïns de l'EMD de Bellaterra va aprovar per unanimitat que el president de l'EMD tingués una dedicació total i un sou de 41.790 euros anuals

El plenari actual de la Junta de Veïns de Bellaterra
El plenari actual de la Junta de Veïns de Bellaterra | Toni Alfaro

 

 

Ramon Andreu tindrà, a partir d'ara, dedicació total a l'EMD de Bellaterra i augmentarà el seu sou com a president de l'EMD als 41.790 euros anuals. Es tracta d'una de les novetats per la nova legislatura aprovades el passat dimarts 2 de juliol en el primer Ple de la Junta de Veïns de Bellaterra de tot el mandat. El ple, de caràcter extraordinari, es va celebrar a les 20 h a la Sala Gran de l'edifici de l'EMD, i va servir també per a presentar els nous vocals en les seves cadires. 

 

 

La sessió va destacar per ser ràpida i enfocada com a Ple de cartipàs (tot i que no es van delegar competències als vocals) per a fixar les bases que han de regular la relació dels vocals i el president amb el govern de l'EMD, especialment pel que fa als sous i organització de les reunions. Tanmateix, el més destacable va ser aquest augment de la dedicació d'Andreu, que farà incompatible la seva tasca amb l'exercici d'altres càrrecs a empreses o administracions públiques i pujarà el seu sou un 25%, ja que abans cobrava 33.317,65 euros anuals. Pel que fa a les indemnitzacions dels vocals, que no tenen un sou fix, repetiran la quantitat de 90 euros per cada assistència a la Junta de Veïns i 80 per cada reunió de la Comissió Informativa. Aquesta mesura es va aprovar per unanimitat.

 

 

Un altre tema de rellevància va ser la composició de la Comissió Especial de Comptes, que té el deure d'informar sobre els comptes de l'Entitat Municipal Descentralitzada. Aquesta comissió, segons va explicitar la Secretària de l'EMD, ha d'estar integrada per tots els grups polítics amb representació a l'entitat, i es va designar per unanimitat que fossin Ramon Sans, per Gent per Bellaterra, Quim Oltra, per Esquerra Republicana i Jordi Macarulla, per Convergents, qui integrin l'òrgan (de la mateixa manera que al passat mandat), a més del propi president de l'EMD, Ramon Andreu, i la secretària, Beatriz Ripoll.  

 

 

Pel que fa a la periodicitat de les reunions de la Junta de Veïns, aquestes es mantindran cada tres mesos, en concret el tercer dilluns del mes, a partir d'aquest 15 de juliol. En que es convocarà la primera reunió ordinària. Sobre aquest afer, Oltra va proposar determinar com a norma si, en cas de caure en festiu, la sessió es faria la setmana abans o després, tot i que Andreu va indicar que seria millor fer-ho segons conveniència. Esquerra va abstenir-se per aquest motiu i Gent per Bellaterra i Convergents van votar a favor. 

 

 

 

 

També hi va haver dissensió sobre a quins òrgans col·legiats havia de tenir representació l'EMD, ja que segons el representant d'Esquerra, no estaven clars. El president de l'EMD va indicar que es tractava de "les comissions de plens de l'Ajuntament de Cerdanyola i qualsevol altre òrgan col·legiat que pugui sortir", tot i que no es va determinar cap més. Tanmateix, tots els grups van aprovar que aquest representant fos Ramon Andreu.

 

 

Alhora, el president també haurà de ser l'encarregat d'assistir als plens de l'Ajuntament de Cerdanyola en representació de l'EMD, tal com ja passava en l'anterior mandat, segons van aprovar tots els grups. Des d'Esquerra, Oltra va pregar-li "que assisteixi a totes les comissions informatives de l'Ajuntament de Cerdanyola", ja que "a hores d'ara, qualsevol tema de Cerdanyola és important per Bellaterra". Andreu va dir que estudiarien la possibilitat, tot i que no li semblava correcte.

 

 

Finalment, també hi va haver dubtes per part d'Oltra a què hi hagués una comissió informativa de presidència sense existir competències delegades pels vocals: "Es genera dubtes sobre ben bé de què informarà la comissió si no hi ha competències delegades", va insistir, tenint en compte que "es cobren 80 euros per sessió". De fet, el plenari va aprovar amb els vots en contra d'Esquerra que a la comissió hi hagués únicament els membres de Gent per Bellaterra (Hortènsia Torrecilla, Remei Barceló, Maria Jesús Cornellana, Ramon Sans i Guillem Nadal). Ramon Andreu va indicar que "cada vocal té diverses feines, tot i que no oficials, perquè no es pot" i, per tant, veia necessària la comissió, i va explicar que "el que farem, si no podem mantenir-la, és canviar el reglament orgànic municipal" de l'entitat. Oltra va etzibar que "això demostra la seva forma de fer govern". Gent per Bellaterra i Convergents van votar a favor de la mesura. 

 

 

La sessió va finalitzar amb la convocatòria del primer Ple ordinari pel dia 15 d'aquest mateix juliol. Podeu veure aquí el vídeo sencer del Ple de cartipàs de la Junta de Veïns.