S'obren les inscripcions per als cursos d'arts plàstiques i escèniques de l'Ateneu

L'oferta del curs 2019-2020 de l'Escola d'Arts de l'Ateneu ofereix activitats, tallers i cursos per a totes les edats

L'Escola d'Arts de l'Ateneu ja ha obert la matrícula per inscriure's als cursos i tallers que organitza en els àmbits d'Arts Plàstiques i d'Arts Escèniques. L'oferta d'aquest curs 2019-2020 és àmplia i variada en tots els àmbits d'actuació. L'Aula de Teatre, l'Escola de Dansa i l'Escola d'Arts Plàstiques han dissenyat cursos i activitats pensats perquè tothom, infants, joves i adults puguin fer activitats de lleure i formatives al llarg de la setmana i durant tot el curs lectiu. 

Per a formalitzar les matrícules cal obtenir el full de sol·licitud d’inscripció i el llistat de cursos a l'OAC a la recepció de l’Ateneu o bé al web municipal. Cal emplenar-lo amb les dades que se sol·liciten i presentar-lo al registre municipal. Es pot fer de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o telemàticament a la Seu Electrònica del web municipal. L’Escola d’Arts Ateneu tramitarà les sol·licituds per estricte ordre d’arribada i comunicarà la confirmació o denegació de la inscripció en funció del nombre de places disponibles en cada cas. La comunicació es realitzarà per correu electrònic o per telèfon a la persona interessada. 

Per una banda, l'Aula de Teatre ofereix Circ Contemporani per a nois i noies de totes les edats. L'Escola de Dansa ofereix diferents nivells de Dansa Creativa, Ballet, Jazz i Microgimnàstica. En aquest darrer, el treball està basat en el mètode de teràpia corporal que té com a base l'estirament i el desbloqueig de la cadena muscular posterior. 

L'Escola d'Arts Plàstiques proposa tallers i cursos de Plàstica per a infants i joves. També ofereix Joc en família per a infants de P3 i P4 que han d'anar acompanyats d'un adult. L'oferta en l'àmbit plàstic es complementa amb tallers que aglutinen una gran varietat de tècniques adreçades, principalment, a les persones adultes, com ara l’Acrílic, les Tècniques aquoses, la Pintura a l’oli, l’Escultura, la Ceràmica, el Dibuix al natural amb model, el Gravat i l’Estampació, la Joieria, l’Art tèxtil i les Arts decoratives.

Actualment, però, no hi ha places en els cursos de Plàstica per a infants de P5 i 1r, Plàstica per infants de 4t i 5è i Ceràmica adults, els dimarts de 19.30 a 21.30 h, de l'àmbit d'arts plàstiques. Tampoc no n'hi ha per a Teatre infantil 1r i 2n, Dansa Creativa 1, Jazz infantil iniciació, Jazz adults iniciació, de l'àmbit de les arts escèniques. 

Per a més informació, podeu consultar el llibret amb informació dels cursos i tallers 2019-2020