Cerdanyola és la ciutat del Vallès Occidental amb la major diferència salarial entre homes i dones

També és la segona ciutat de la comarca amb una distribució de les rendes més desiguals, després de Sant Cugat

Segons un informe del passat mes d’abril fet per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, sobre els guanys salarials als grans municipis de la comarca l’any 2021, Cerdanyola és la que té una major diferència salarial entre homes i dones.

Mentre que el salari mitjà dels homes de Cerdanyola és de 35.367 euros bruts anuals, el de les cerdanyolenques és de 26.091 euros, el que representa una diferència del 26,2% entre els dos sexes. Aquesta diferència percentual és la més alta de la comarca, per sobre de Sant Cugat (23,3%), Sabadell (17,9%), Rubí (17,4%) i Terrassa (15,1%).

Diferència salarial entre homes i dones al Vallès Occidental. TAULA: Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Diferència salarial entre homes i dones al Vallès Occidental: TAULA: Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental

 

Cerdanyola també és l’única ciutat del Vallès Occidental que es desvia de la tendència de la resta de ciutats de la comarca, en què aquesta diferència es redueix en els últims cinc anys. El 2021 a Cerdanyola, la diferència salarial entre sexes augmenta un 6% respecte de l’any anterior.

Les dades d’aquest informe es van extreure de la Mostra Contínua de Vides Laborals del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a partir de l’explotació d’aquesta font per part del Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona.

A partir d’aquest estudi, l’Observatori també ha pogut demostrar que Cerdanyola és la segona ciutat de la comarca amb una distribució de les rendes més desigual entre els salaris més alts i els salaris més baixos. Concretament, la població amb els salaris més elevats (51.794 euros) de la ciutat són cinc vegades superiors als corresponents a la població amb els salaris més baixos (10.281 euros).

En termes generals, però, veiem que la mitjana de rendes de la població de Cerdanyola es situa en els 30.759 euros, per sobre dels 28.076 euros de la mitjana de Catalunya. Tot i així, cal puntualitzar que la mediana, és a dir, el valor central de la distribució, es col·loca fins a 6.000 euros per sota, el que vol dir que el 50% de la població obté unes rendes inferiors a 25.000 euros.

Si ens fixem una mica més en aquestes dades, podem observar que el 30% de la població de Cerdanyola cobra menys de 18.000 euros bruts anuals i que el 60% té un salari inferior als 29.000 euros i, per tant, es troba per sota de la mitjana tant del conjunt del Vallès Occidental (30.199 euros), com de la mitjana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (30.549 euros).

La bona notícia, però, és que a Cerdanyola, igual que a la resta de ciutats del Vallès Occidental i del conjunt de Catalunya, hi ha una tendència a reduir la diferència entre les rendes més altes i les més baixes. Mentre que l’any 2016, les rendes més altes de la ciutat cobraven 6,4 cops més que les rendes més baixes, el 2021 els salaris més elevats eren 5 vegades superiors que els salaris més baixos.

Tendència a reduir la diferència entre les rendes més altes i les més baixes a totes les ciutats de la comarca. GRÀFIC: Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Tendència a reduir la diferència entre les rendes més altes i les més baixes a totes les ciutats de la comarca. GRÀFIC: Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental

 

Pel que fa a la distribució de salaris mitjans per edat, es produeix una bretxa intergeneracional a totes les ciutats de la comarca. En concret, a Cerdanyola la franja d’edat de menys de 35 anys té un salari mitjà de 20.913 euros bruts anuals, mentre que la mitjana salarial en la franja de 35 a 54 anys és de 34.403 euros i a la franja de més de 55 anys és 32.737 euros.

D’altra banda, existeix una relació positiva entre salaris i nivell educatiu: en general, la població assalariada amb major nivell de formació assoleix sous més elevats. A la comarca, el salari mitjà dels residents amb estudis superiors es va situar en 45.262 euros l’any 2021, valor que duplicava el dels residents amb un menor nivell formatiu (21.467 €/any).

A escala municipal, Rubí presentava les menors diferències salarials: el sou mitjà del grup amb el nivell formatiu més alt va ser 1,7 vegades superior al del grup amb formació bàsica. En el cas de Cerdanyola, la diferència s’amplia fins a 2,1; lluny encara del 2,6 de Sant Cugat del Vallès, la ciutat de la comarca amb una diferència més gran pel que fa a rendes entre la població amb estudis superiors i la població amb estudis de formació bàsica.

Per últim, els sous mitjans de la població assalariada amb nacionalitat espanyola van ser més elevats que els dels residents amb nacionalitat estrangera, en gairebé tots els àmbits territorials, tret de Sant Cugat del Vallès. Mentre que les cerdanyolenques i cerdanyolencs amb nacionalitat estrangera tenen un salari mitjà de 25.768 euros bruts anuals, la població de la ciutat amb nacionalitat espanyola cobra un salari mitjà anual de 31.256 euros.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.