El nombre d’empreses a Cerdanyola, per sota dels nivells precrisis

En número d'empreses, el sector serveis es manté, el sector de l’agricultura s’està recuperant i els sectors de la indústria i la construcció encara no s’han recuperat

L’any 2008 -i els anys posteriors- moltes empreses de Cerdanyola del Vallès es van veure obligades a tancar a causa dels efectes de la crisi econòmica i finançera. Aquest fet es va traduïr en una devallada d’entre el 4% i el 15% en el nombre d’empreses que integraven tots els grans sectors -agricultura, indústria, construcció i serveis-, segons indiquen les dades que mostra la Informació Estadística Local del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona (Diba).

El sector serveis, el menys perjudicat per la crisi

Analitzant les dades de la Diba del nombre d’empreses per grans sectors a Cerdanyola del tercer trimestre de 2019 i comparant-les amb les dades del tercer trimestre dels últims 15 anys queda palès que el sector de l’agricultura s’està recuperant triplicant el nombre d’empreses que l’integren, passant d’una a 3 empreses en els últims 5 anys (2014-2019) (Diba).

Aquestes dades indiquen que el sector de la indústria, que comptava amb 196 empreses el tercer trimestre de l’any 2008, encara no s’ha recuperat i es troba amb 167 empreses el tercer trimestre del 2019 (Diba).

Passa el mateix amb el sector de la construcció, que després d’assolir el seu mínim històric de 111 empreses l’any 2014 es troba en l’actualitat amb tan sols 138 (Diba). Aquestes dades contrasten amb els números del període 2005-2008 on s’havia arribat a un màxim de 277 empreses en el sector l’any 2008 (Diba).

Per últim, les dades indiquen que el sector serveis ha estat el més estable dels quatre i el que més s’ha mantingut al llarg dels últims 15 anys. Les mateixes dades de la Diba mostren una petita devallada l’any 2009, on el sector va baixar fins les 1.182 empreses a Cerdanyola, però l’any 2010 va tornar a repuntar fins a les 1.210, arribant al seu màxim històric el tercer trimestre de l’any 2017 amb 1.294 empreses (Diba).

Nombre TOTAL d’empreses per grans sectors a Cerdanyola del Vallès el 3r trimestre del període 2005-2019 (Informació Estadística Local de la Diputació de Barcelona)

 
ELABORACIÓ PRÒPIA

Cerdanyola, en conjunt, encara no s’ha recuperat

Tot i que la Informació Estadística Local del Programa Hermes oferta per la Diba mostra una tendència ascendent en el nombre total d’empreses per grans sectors a Cerdanyola, les dades encara disten dels números que s’havíen assolit l’any 2008 i anteriors: l’any 2007 es va arribar a un total de 1.759 empreses, i actualment el total es troba en 1.554 (Diba).

L’any 2013 el nombre total d’empreses per grans sectors a Cerdanyola va assolir el seu mínim històric dels últims 15 anys amb 1.469 empreses i des de llavors aquesta dada ha anat augmentant tímidament fins l’actualitat, allunyant-se però de les gairebé 1.800 de l’any 2007.