Cinc anys de creixement del preu de l'habitatge a Cerdanyola

El preu actual de l'habitatge es manté per sota dels nivells d'abans de la crisi

A Cerdanyola del Vallès, fa cinc anys que el preu de l'habitatge creix de forma constant. Actualment, el preu del metre quadrat és de 2.109,2 euros, un 33,31% més car que l'any 2015.

 

Per sota dels valors precrisis

Les dades s'extreuen de l'informe trimestral del Ministeri de Foment. En el segon trimestre de 2019, el preu de l'habitatge a Cerdanyola superava els 2.100 euros per metre quadrat. Des de l'any 2015, aquesta xifra ha augmentat de forma constant seguint la tendència que s'ha viscut també a nivell de tota Catalunya. 

 

 

Comparant el preu de l'habitatge en el segon trimestre dels últims deu anys, s'observa una evolució que es podria dividir en tres etapes. L'habitatge i el sector mmobiliari van ser el centre de la crisi econòmica que va esclatar l'any 2008 a l'estat espanyol. A partir d'aleshores, quan el preu per metre quadrat superava els 2.600 euros a Cerdanyola, les construccions de nous habitatges i les noves adquisicions de pisos van començar a disminuir. A Cerdanyola, aquesta baixada es va començar a fer de forma gradual en la que es podria considerar la primera etapa de la nova evolució de l'habitatge.

De l'any 2011 al 2012 es va viure la baixada de preu més gran de l'última dècada. Es va passar de 2.491 euros per metre quadrat a 1.933 euros, 558 euros menys. La baixada es va estabilitzar fins tocar fons l'any 2015 amb un preu de 1.582,7 euros per metre quadrat. 

 

Un pis del barri de Les Fontetes

 

De forma global a Catalunya, i coincidint amb el que molts van anomenar coma recuperació econòmica, l'any 2015 es va iniciar un procés d'encariment de l'habitatge. La xifra, però, s'havia mantingut per sota dels 2.000 euros fins a aquest 2019, que ja supera els 2.100 euros per metre quadrat. 

 

Augment dels contractes de lloguer

En paral·lel, en els últims deu anys el nombre de contractes de lloguer ha crescut de forma notòria. Segons les dades de fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL, l'any 2018 a Cerdanyola es van formalitzar 174 contractes de lloguer per cada 10.000 habitants, mentre que l'any 2009 la mitjana era de 72 per cada 10.000 habitants.


Aquesta evolució s'explica a través de la disminució de les possessions partir de la crisi de 2008. Fins aleshores, la cultura de la propietat era la norma arreu de l'estat. Amb l'arribada de la crisi, el poder adquisitiu de les famílies va baixar i el lloguer va començar a ser una opció per a qui fins ara vivia en propietat. Cal recordar que els endeutaments de la ciutadania amb les seves propietats i la gestió dels bancs del sector de l'habitatge van provocar una crisi de desnonaments. Va ser en aquells anys quan va nèixer la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).