Ja hi ha data per demanar el xec de 200€ per a persones amb baix nivell d'ingressos

S'hi podran acollir aquelles llars amb ingressos inferiors als 27.000 euros anuals

El xec de 200 euros inclòs en el nou decret aprovat pel Consell de Ministres amb noves mesures anticrisi es podrà demanar a partir de 15 de febrer a l'Agència Tributària, segons recull el text publicat al Butlletí Oficial de l'Estat.

S'hi podran acollir aquelles llars amb ingressos inferiors als 27.000 euros anuals, els ciutadans residents a l'Estat per sota aquest llindar que durant aquest any hagin treballat per compte propi o aliè i estiguin donats d'alta a la Seguretat Social o hagin rebut una prestació d'atur i disposin d'un patrimoni inferior als 75.000 euros a 31 de desembre. El termini màxim per acollir-se al xec de 200 euros, que constarà d'un pagament únic a través d'una transferència, finalitzarà el 31 de març.

 

En canvi, no podran ser beneficiaris d'aquesta mesura els ciutadans que a 31 de desembre rebin l'Ingrés Mínim Vital o alguna pensió o aquells sol·licitants qui durant el 2022 hagin sigut administradors de dret d'una societat mercantil que en el darrer dia d'aquest any no hagi cessat l'activitat o si s'és titular de valors en borsa.

Un cop tramitada la documentació per demanar l'ajuda, l'Agència Tributària efectuarà l'ingrés si és correcte. En cas contrari, justificarà els motius pel qual es denega la petició i el sol·licitant tindrà deu dies fer al·legacions o presentar nova documentació. Sinó, al cap de 30 dies la proposta es donarà formalment per denegada. Així mateix, si l'administració detecta que s'ha atorgat l'ajuda i s'incompleixen alguns dels requisits en podrà reclamar la seva devolució més els interessos de demora.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.