L'alcalde Carlos Cordón, nou vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Cordón es farà càrrec de la vicepresidència de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat

L’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón, és el nou vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest 27 de juliol s'ha constituit el Consell Metropolità del mandat 2023-2027 on els grups metropolitans PSC-CP, Junts per Catalunya, En Comú Podem-Confluència i ERC-AM han arribat a un Acord per al Govern de l'AMB. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, ha estat escollit president de l’AMB a proposta del Consell d’Alcaldes, constituït pels 36 caps de govern dels consistoris de la metròpolis de Barcelona. Collboni ha rebut 83 vots del total dels 90 consellers i conselleres que formen el Consell Metropolità.

Carlos Cordón és el primer alcalde de Cerdanyola i del Vallès Occidental en ocupar una vicepresidència al govern metropolità. Per a Cordón es tracta “d’un reconeixement a la feina ben feta per part del Vallès Occidental durant els darrers anys”. L’alcalde de Cerdanyola també avança que es tracta “d’una oportunitat perquè el conjunt de l’AMB segueixi avançant en mobilitat, sense deixar ningú enrere”. 

En l’actualitat, l’AMB compta amb set vicepresidències, a part de la vicepresidència executiva, amb competències en medi ambient, mobilitat i transport, planificació estratègica, urbanisme, desenvolupament social i econòmic, i internacional i cooperació. El nou govern ha establert com a prioritats per el mandat l'habitatge assequible, la mobilitat sostenible i de baixes emissions i l’augment de l'ocupació.

Els objectius del nou acord programàtic de govern tenen un important contingut social, prioritzant la lluita contra les desigualtats socials i a favor de l’equitat de gènere, i destaquen el compromís de l’administració amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. L’acord dona prioritat a les mesures de vertebració del territori, amb el desenvolupament de projectes d’abast metropolità, sense perdre la identitat municipal. L'AMB també es compromet a implicar-se en la integració urbana de les infraestructures que segreguen el territori i les transformacions urbanes entorn de les grans vies de comunicació (ferrocarril, autopistes i carreteres), sempre sota el desplegament del Pla director urbanístic metropolità (PDUM). Així com pretenen "continuar en la preservació i gestió de la infraestructures verda metropolitana, i la planificació i gestió de la xarxa metropolitana de parcs, platges i espais fluvials".

A més a més, asseguren que, en el context actual, "es revisaran i s’impulsaran nous plans i programes socials com la millora dels barris, les estratègies de creació d’ocupació i la lluita contra la pobresa energètica". Des de la taula metropolitana de polítiques socials, es planteja promoure la concertació i cooperació amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els municipis en àmbits que sobrepassen l’esfera local com poden ser el sensellarisme, la protecció social primària, les polítiques de joves, la convivència social, les polítiques de gènere i LGTBIQ+ i la cultura. De manera específica, s'ha acordat implementar l’Estratègia metropolitana a l’àmbit del Besòs d’acord amb el document consensuat entre l’AMB i els municipis interessats, que comporta la posada en marxa d’un pla de desenvolupament social, territorial i econòmic.

Una altra de les prioritats del govern metropolità és l’accés universal a l’habitatge digne, a través de polítiques de construcció d’habitatge assequible i de qualitat mitjançant l’IMPSOL i impulsant les polítiques de rehabilitació i promoció de l’habitatge de lloguer a través del Consorci Metropolità de l’Habitatge i de l’empresa mixta Habitatge Metròpolis Barcelona. Da la mà d’aquesta societat, assenyalen que s’intensificarà la col·laboració publicoprivada.

 

Reducció de la contaminació a tots els nivells

L’Àrea que encapçala el cerdanyolenc Carlos Cordón pretén treballar en les estratègies per reduir la contaminació atmosfèrica i acústica. Pel que fa a la mobilitat, es redactarà el nou Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU 2025-2030), en el qual s’inclourà, entre altres, la progressiva renovació i ampliació de la flota de transport públic, la potenciació de mitjans de transport sostenibles (bicicleta, vehicle elèctric) i mesures com les zones de baixes emissions (ZBE). "També es dissenyarà un sistema estable de finançament que posi fi als dèficits que s’arrosseguen des de fa anys, i s’integraran al sistema de finançament de l’ATM totes les despeses actualment cobertes únicament per l’AMB: tarifació social, tarifa de la segona corona metropolitana i infraestructures complementàries del transport públic, entre altres", destaquen des de l'Ajuntament de Cerdanyola.

Pel que fa al medi ambient, i encara en context d’emergència climàtica, l'AMB planteja el desenvolupament de més infraestructures de regeneració d’aigua i d’aprofitament d’aigües freàtiques per garantir els recursos hídrics en el futur. De la mateixa manera, es volen abordar inversions urgents necessàries en l’àmbit del manteniment, la millora i la renovació del sistema de sanejament d’aigües, en especial en les grans infraestructures (col·lectors del Morrot, del Besòs i de Llevant, entre altres).

La vicepresidència de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat es compromet a aplicar el Pla metropolità de prevenció de residus (PREMET 25), posant en marxa les noves infraestructures per al tractament de la matèria orgànica, de manera singular el CEBA (Centre de bioestabilitat i adobs) a l’Ecoparc 1.

Entre els objectius també es marca abordar els reptes socioeconòmics de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb un sistema de cooperació i suport directe als serveis municipals de promoció econòmica, ocupació, innovació social i tecnològica i impuls de noves economies locals emergents. "Amb la participació en la implantació de la nova economia de la digitalització i la intel·ligència artificial, s’impulsarà que el territori metropolità sigui una referència i un punt de trobada en temes de tecnologia a escala internacional", diu el consistori. 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.