Aprovat un Pla d'Actuació de Mandat adaptat als efectes de la COVID-19

El Pla d'Actuació de Mandat defineix les accions i projectes que pretén realitzar fins al 2023

El govern de Cerdanyola del Vallès ha aprovat el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) 2019-2023. En aquest document, el govern local defineix les accions i projectes que pretén realitzar fins al 2023. 

El 25 de març, el ple municipal del mes de març va donar compte del Pla d’Actuació de Mandat (PAM) de Cerdanyola. Després d'aquest tràmit necessari, està oficialment aprovat un PAM marcat per la situació de pandèmia. El govenr del PSC destaca que el pla s'ha adaptat a les conclusions de la Taula de reconstrucció econòmica i social, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19.

"El PAM de Cerdanyola pretén definir el marc estratègic i el marc operatiu municipals, definint les accions i els projectes a realitzar fins al 2023", explica l'Ajuntament. Un altre objectiu del pla és que els veïns i veïnes puguin fer seguiment de l’estat i compliment dels diferents compromisos que recull el PAM.

El Pla de Mandat del govern local es divideix en quatre grans àmbits. El primer lloc, el bloc Cerdanyola justa socialment està format pels objectius garantir a la ciutadania una vida activa i de qualitat en totes les seves etapes i treballar per una societat cohesionada i que cuida a les persones vulnerables.

 

Tot seguit, el bloc Cerdanyola Ciutat del Coneixement té dos objectius marcats: Potenciar les oportunitats que ofereix Cerdanyola com a ciutat del coneixement i promoure un desenvolupament econòmic i una ocupació de qualitat. en tercer lloc, el bloc Cerdanyola ciutat amable i sostenible té com a reptes garantir un espai públic amable i de qualitat on poder viure i conviure i transformar urbanísticament Cerdanyola cap a la millora de l'accessibilitat i la sostenibilitat del territori.

Per últim, el govern defineix com a quart bloc el fet de ser un govern al servei de les persones i de l’excel·lència en la gestió. L'objectiu d'aquest apartat és garantir una prestació dels serveis públics propera i eficient.

El pla incorpora accions concretes en cadascun d'aquests apartats. Totes elles es poden consultar en aquest enllaç.