ERC proposa accions de diagnosi, retirada i suport econòmic i sanitari a la Taula de l'Amiant

El passat mes de març es va constituir la Taula de l'Amiant de Cerdanyola del Vallès

El grup municipal d'ERC ha fet públiques les propostes que ha enviat al govern municipal en el marc de la Taula de l'Amiant de Cerdanyola del Vallès. La formació republicana planteja un calendari de treball dividit en cinc eixos: diagnosi, pressupost, campanya, salut i cooperació.


El passat 11 de març es va constituir la Taula de l'Amiant de Cerdanyola del Vallès, que està formada pels Centres d'Atenció Primària de la ciutat i experts de l'àmbit sanitari com el Dr. Josep Tarrès, representants d'associacions d'afectats, polítics, tècnics de l'Ajuntament i entitats vinculades. En aquella sessió, es va demanar als participants que enviessin les seves aportacions pel que fa al treball que s'ha de realitzar des de l'ajuntament de Cerdanyola en matèria d'amiant.

 

Més info: Es constitueix la Taula de l’Amiant de Cerdanyola per erradicar el fibrociment de la ciutat

ERC ha emés un comunicat fent públiques les seves propostes, que estan basades en cinc eixos de treball i una proposta de calendari que giren al voltant de la diagnosi, pressupost, campanya, salut i cooperació.

Quant a la diagnosi, plantegen que durant l'actual mandat es faci un inventari de tots els equipaments, espais i edificacions públiques municipals amb presència d'amiant o fibrociment. Per una altra banda, ERC proposa "acordar un programa calendaritzat i dotat econòmicament per a la progressiva retirada de l'amiant o fibrociment present a la ciutat, fins a la seva desaparició completa".

En tercer lloc, l'eix de treball que planteja ERC passa per "potenciar i millorar la difusió dels programes d'ajuts a les comunitats privades de propietaris d'habitatges, perquè puguin subvencionar part del cost que suposi la retirada de l'amiant". En referència a l'àmbit de la salut, proposen col·laborar en l'impuls de la investigació i la recerca mèdica vinculada a les malalties relacionades amb el contacte i la manipulació del fibrociment i l'amiant com ara l'asbestosi o el càncer de pleura o pulmó i el mesotelioma.

Finalment, marquen un objectiu de cooperació a l'hora de "treballar per millorar el paper actiu de les víctimes en els processos de reconeixement, garantint accés a la informació, escolta activa de les seves reivindicacions, suport jurídic, financer i personal, així com promoure l'organització a Cerdanyola de col·lectius i associacions de víctimes de l'amiant".

Esquerra celebra que s'hagi posat en marxa aquesta Taula i confia que "serà una eina efectiva per tal de desenvolupar tant totes aquelles mesures que al llarg dels anys s'han aprovat al Ple Municipal, com les mesures proposades i acordades en el si de la Taula per tal d'acabar amb la presència d'amiant a la ciutat com per fer justícia a les víctimes de l'amiant i a les seves famílies".