ERC proposarà al ple definir els plans de protecció civil i d'emergències obligatoris a la ciutat

Esquerra Republicana presentarà una moció d'urgència al ple municipal d'aquest dijous

El grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà una moció d'urgència al ple municipal d'aquest dijous referent als plans de protecció civil i d'emergències. ERC demana al govern local que defineixi els plans obligatoris que estan caducats o que no estan fets.

En una roda de premsa, aquest dilluns 22 de març, regidors d'ERC han explicat que hi ha 9 plans d'emergències i de protecció civil que la ciutat hauria de tenir vigents i que, o bé estan caducats, o no existeixen. En la moció que proposaran debatre d'urgència al plenari indiquen que l'Ajuntament té caducats el Pla bàsic d'emergències municipals, el Pla d'actuació municipal per risc d'incendi forestal i el Pla d'actuació municipal per risc d'inundacions.

A més, assenyalen que hi ha sis plans més que haurien de definir-se, ja que encara no existeixen a la ciutat: Pla d'actuació municipal per risc de nevades (Neucat), Pla d'actuació municipal per risc de moviments sísmics (Sismicat), Pla d'actuació municipal pel risc d'emergències pel transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), Pla d'actuació municipal per risc d'accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera i per ferrocarril (Transcat), Pla d'actuació municipal per risc de vent (Ventcat) i Pla d'actuació municipal per a emergències radiològiques (Radcat).

 

"El fet de no tenir aquests plans vol dir que hi ha una mancança en la planificació i la coordinació de recursos humans i materials per poder afrontar qualsevol d'aquestes emergències", ha assegurat la portaveu d'ERC, Helena Solà.

Així, proposaran al ple exigir al govern local que actualitzi "l'anàlisi de riscs dels plans existents en el termini no superior a sis mesos" i, en el mateix termini màxim, que faci l'anàlisi dels riscs sísmics, de nevades, de transport de viatgers per ferrocarril, de transport de mercaderies perilloses, de vent i radiològic per tal de disposar del Document de protecció municipal (DUPROCIM).