Els passos que han de seguir els estrangers per votar a les eleccions de Cerdanyola

Els ciutadans nascuts a la Unió Europea i els originaris de països amb acord de vot podran votar a les eleccions municipals de Cerdanyola

El 28 de maig de 2023 se celebraran les eleccions municipals a Cerdanyola del Vallès, en què també tindran dret a vot les persones de 18 anys o més nascudes a la Unió Europea o en algun dels països amb què hi ha un acord de vot. Però els estrangers han de realitzar uns tràmits per tal de poder votar.

Els requisits i terminis són diferents per a la ciutadania de la Unió europea i per a la ciutadania d'altres països que no formen part de la Unió Europea. Els ciutadans de la UE tenen temps fins al 30 de gener, però els estrangers d'altres països han de fer el tràmit abans del 15 de gener.

Les persones estrangeres inscrites en el cens de les anteriors eleccions municipals, celebrades el 2019, ja consten en el cens per a les properes, les de 2023. L’INE els ha enviat una carta per confirmar aquesta inscripció. En cas de no haver rebut la carta, cal que s'adrecin a una Oficina d'Atenció Ciutadana o que consultin en línia a la seu electrònica de l'INE.

Ciutadans de la UE

Per a la inclusió del cens electoral a les eleccions municipals es requereix ser major de 18 anys el dia de la votació, estar inscrit en el padró municipal i manifestar de voluntat d’exercir el dret de vot en les properes eleccions municipals.

La declaració formal per manifestar la voluntat de votar es pot fer:

  • Per correu postal: s’ha d'omplir la declaració formal que acompanya la carta que ha enviat l’OCE, signar-la i remetre-la a la Delegació provincial de l’Oficinal del Cens Electoral corresponent. No necessita franqueig.
  • De manera telemàtica: s’ha d’accedir la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística: amb el sistema Cl@ve (accés permanent) o amb la clau CTT que consta en la carta que envia l’OCE als ciutadans de la UE residents a l’Estat espanyol (accés disponible de l’1 de novembre de 2022 al 30 de gener del 2023)
  • A l’ajuntament de residència: mitjançant l’emplenament de l’imprès de declaració formal de manifestació de voluntat de votar a l’Estat espanyol disponible a l’ajuntament o a la seu electrònica de l’INE (model DFA).

Si s’ha participat en anteriors processos electorals, es manté la condició d’elector o electora sense necessitat de formalitzar una nova declaració.

El termini tant d’inscripció al padró com de manifestació de la voluntat de votar finalitza el 30 de gener de 2023.

Ciutadans de països de fora de la UE i amb acords de reciprocitat de vot 

Poden sol·licitar la inclusió al cens electoral per participar en les properes eleccions municipals els nacionals dels següents països: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Trinitat i Tobago, i Xile que compleixin les següents condicions:

  • Ser majors de 18 anys el dia de la votació.
  • Estar inscrit en el padró municipal.
  • Disposar d’autorització de residència a l’Estat espanyol
  • Haver residit a l’Estat espanyol de manera legal i ininterrompuda durant almenys 5 anys abans de la sol·licitud d’inscripció al cens electoral; excepte en el cas del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, que es demana un mínim de 3 anys anteriors a la sol·licitud d’inscripció; i de Noruega, que es demana 3 anys de residència legal i ininterrompuda a l’Estat espanyol el dia de la votació.  

Es pot sol·licitar la inclusió al cens electoral de tres maneres:

  • Per correu postal: s’ha d'omplir la declaració formal que acompanya la carta que ha enviat l’OCE, signar-la i remetre-la a la Delegació provincial de l’Oficinal del Cens Electoral corresponent. No necessita franqueig.
  • De manera telemàtica: s’ha d’accedir la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística i sol·licitar la inscripció al cens electoral. Es pot accedir al tràmit electrònic de dues maneres: Amb el sistema Cl@ve o amb la clau CTT que consta en la carta que envia l’OCE als estrangers que compleixen amb els requisits demanats.
  • A l’ajuntament de residència: Les persones interessades que considerin que compleixen amb les condicions de l’acord podran presentar la sol·licitud personalment a l’ajuntament de residència. S’han d’identificar amb la targeta d’identitat d’estranger i adjuntar-ne una fotocòpia. La ciutadania nacional del Regne Unit, si s’ha inscrit al padró municipal abans de l’1 de gener del 2021, i la de Noruega i Islàndia podran acreditar la seva identitat, a més a més de la targeta d’estranger, amb el document nacional d’identitat o el passaport del país d’origen.

Les inscripcions al cens només són vàlides per les properes eleccions municipals de 28 de maig de 2023. El termini de sol·licitud d’inclusió al cens electoral finalitza el 15 de gener de 2023.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.