El ple debatrà sobre les accions a emprendre davant els reiterats talls de llum a la ciutat

El ple municipal se celebra aquest dijous 28 a les 17 h i de forma telemàtica

El ple municipal del mes de gener a Cerdanyola del Vallès, que té lloc aquest dijous 28 de gener a les 17h, tractarà la problemàtica dels talls de llum a la ciutat a través d'una moció proposada per En Comú Podem. En aquest ple, el  el tindrà l'apartat de les mocions i la ratificació perquè l'Ajuntament es personi judicalment davant el recurs contencións administratiu contra el Pla Director Urbanístic del Centre Direccional aprovat l'any 2014.

 

Temes judicials en l'apartat de propostes del govern

En aquest ple, els punts d'àmbit judicial tindran especial protagonisme. Aquest dijous, el plenari votarà ratificar la resolució d'alcaldia per la qual l'Ajuntament es persona com a part condemnada en el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de data 28 d’abril de 2014 del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya pel qual s'aprova definitivament el Pla Director Urbanístic per a la delimitació i l’ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola.

El ple també restarà assabentat de la sentència ferma que desestima l'anul·lació de la Modificació Puntual del Planejament del Pla General Metropolità a l'àmbit del vial de cornisa, vessant nord de Collserola, en els termes municipals de Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès i estima parcialment el recurs, i anul·la unes indicacions de caràcter informatiu relatives a la classificació del sòl a l'àmbit de la Torre Negra al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, immediata però externa a la Modificació. El recurs es va interposar contra el Departament de Territori i Sostenibilitat, però l'Ajuntament de Cerdanyola va actuar com a part demandada en aquest procés.

Què fer davant els talls de llum

En el torn de les mocions del plenari, En Comú Podem proposarà a la resta de partits aprovar un seguit de peticions als govern de l'Estat i de la Generalitat i a estudiar accions des de l'Ajuntament local en referència als talls de llum a la ciutat. En aquest cas, plantegen que el govern local emeti un informe "sobre la viabilitat d'emprendre accions legals contra la companyia elèctrica pels talls soferts i sobre una possible legitimació per emprendre una acció col·lectiva que agrupi a les empreses i negocis afectats".

En la mateixa línia, la moció proposa demanar a les companyies elèctriques que regularitzin la situació d'aquelles persones que trobant-se en situació de vulnerabilitat compten amb el subministrament elèctric del seu habitatge de forma irregular, així com que modernitzin les instal·lacions elèctriques per millorar el servei i que es comprometin a fer inspeccions periòdiques i un pla d'inversions.

També en l'apartat de les mocions, Ciutadans i el Partit Popular proposaran realitzar iniciatives i prendre mesures de difusió i educació en l'àmbit de la igualtat i la violència de gènere donant suport al projecte El batec de les papallones.

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.