Un ple extraordinari per modificar el pressupost municipal

El ple se celebrarà, de forma telemàtica, el 7 de maig a les 17 h

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès celebrarà un ple extraordinari, aquest dijous 7 de maig a les 17 h, per debatre la modificació del pressupost municipal i la suspensió dels contractes de gestió de dues escoles bressol municipals fins que es puguin reobrir. A més, el govern informarà al plenari de les darreres mesures aplicades en el marc de la crisi del coronavirus i de la liquidació del pressupost municipal de 2019. 

En una nova sessió plenaria que es farà de forma telemàtica, el govern del PSC donarà compte al ple de dos qüestions. Per una banda, tal com es va fer en el ple extraordinari del mes d'abril, informaran de les mesures adoptades "per a la prevenció i la contenció de la propagació del coronavirus". En segon lloc, donaran compte de la resolució de l'alcaldia per la qual "s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2019". 

Així, s'informarà al plenari de la decisió de l'alcalde de la ciutat d'aprovar la liquidació del pressupost municipal de 2019 amb les següents magnituds: "El resultat pressupostari de l'exercici presenta un superàvit de liquidació per import de 7.530.525,16€" i "El romanent de tresoreria per a despeses generals presenta signe positiu per import de 11.068.083,46€".

A més, també es ratificarà la resolució d'alcaldia referent a l’aprovació de mesures extraordinàries corresponents a la gratuïtat temporal del transport urbà del 2 al 9 d'abril.

 

Qüestions a votació

Tot seguit, el govern plantejarà tres punts a aprovació que haurà de votar el plenari. Per una banda, proposaran aprovar inicialment la modificació de crèdits del pressupost municipal. El total de la modififcació s'establiria en 414.665,20 euros. El mateix punt determina que l'acord "té per objecte l'habilitació i suplement de crèdit".

També com a conseqüència de la crisi sanitària i l'aturada de serveis, el plenari votarà la suspensió del contracte de gestió del servei públic de les escoles bressol municipals Montflorit i Cordelles. Les dues escoles bressol estan gestionades per empreses diferents, es planteja una mateixa solució: suspendre el contracte fins al 31 d'agost a causa de la impossibilitat d'oferir el servei.