El Vallès Occidental ja disposa d'un Pla d'adaptació al canvi climàtic

El Pla ha estat elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona que està impulsant l’elaboració d'aquests plans a les diferents comarques

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el passat dijous 21 de març el Pla comarcal d’adaptació al canvi climàtic, que ja va ser informat favorablement pel Consell d’Alcaldies el passat 7 de febrer. El Pla ha estat elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona que està impulsant l’elaboració d'aquests plans a les diferents comarques i ha estat participat pels ajuntaments de la comarca a nivell tècnic. 

El Pla comprèn una diagnosi per avaluar els riscos i la vulnerabilitat dels perills que suposa el canvi climàtic. La diagnosi apunta que el Vallès Occidental és una comarca amb un grau de vulnerabilitat mitjà – alt als impactes del canvi climàtic, d’entre els quals en destaquen: els canvis en els cultius causats per l’augment de temperatures, els problemes d’abastament d’aigua; la preservació dels valors paisatgístics i biodiversitat; i l’erosió. 

 

27 actuacions en 5 eixos estratègics

En el Pla s’hi proposen 27 actuacions en 5 eixos estratègics amb lògica supramunicipal per augmentar la resiliència ambiental, social i econòmica de la comarca davant del canvi climàtic i la circularitat. Així, es preveuen accions en medi natural, espai públic, medi hídric, energia i també d’àmbit general, com poden ser: potenciar espais en desús per a la protecció del sòl i l’increment del verd urbà, plantacions d’espècies autòctones i amb menys demanda de recursos hídrics, garantir el confort climàtic de patis i interiors de les escoles, crear camins segurs amb ombra i punts d’aigua fins arribar a les escoles o promoure activitats de sensibilització a qualsevol franja d’edat en matèria del canvi climàtic, entre d’altres.

El Pla defineix per a cada mesura les accions a dur a terme, l’àmbit d’actuació, la seva prioritat, el termini d’execució i, finalment, l’autoritat responsable en cada cas. Els ens locals, juntament, amb el Consell Comarcal seran els responsables d’adaptar les accions identificades d’acord als seus recursos i capacitats per dur-les a terme. De fet, diferents  municipis ja han iniciat actuacions. 

D’aquesta manera, el Vallès Occidental s’alinea amb la resta de comarques per coordinar l’impuls de l’adaptació al canvi climàtic, treballant conjuntament amb la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica i social.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.