El 16% dels alumnes de Cerdanyola deixa els estudis després de l'ESO

Cerdanyola és un dels municipis del Vallès Occidental amb menys abandonament dels estudis per part dels joves de 17 anys

El 16,1% de la població de 17 anys de Cerdanyola del Vallès no estava escolaritzada en l'última comptabilització, corresponent al curs 2017-2018, segons dades del Departament d'Educació i de l'IDESCAT, recollides per l'Observatori del Vallès Occidental. Això vol dir que aquest percentatge de joves de 17 anys no van continuar estudiant després de finalitzar l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) a Cerdanyola.

El percentatge d'alumnes cerdanyolencs que deixen els estudis després de l'ESO, és inferior a la mitjana de la comarca del Vallès Occidental (18,8%) i que la mitjana de Catalunya (17%) i del total del territori de l'Estat espanyol (17,9%).

 

 

Un dels municipis amb el percentatge més baix

Cerdanyola del Vallès és un dels municipis del Vallès Occidental on menys deixen els estudis després de l'ESO els joves de 17 anys. De fet, Cerdanyola ocupa la 15a posició dels 18 municipis analitzats en l'estudi (s'han tingut en compte els municipis amb més de 50 habitants de 17 anys). Per darrera de Cerdanyola se situen Sentmenat (15,1%), Sant Quirze del Vallès (12,3%) i Castellar del Vallès (12,1%). 

El percentatge de joves de 17 anys de Cerdanyola que no continuen estudiant queda allunyat dels municipis amb un percentatge més alt. Vacarisses (29,22%) és el municipi del Vallès Occidental amb més població de 17 anys no escolaritzada, seguit de Polinyà (27,2%) i Badia del Vallès (28,9%). Per sobre del 20% també se situen Barberà del Vallès (21,1%), Montcada i Reixac (20,5%), Sabadell (20,4%) i Sant Cugat del Vallès (20,3%). 

Sant Llorenç Savall, Rellinars, Gallifa i Ullastrell no entren en l'anàlisi, ja que tenen menys de 50 habitants de 17 anys.

 

 

Des del consistori cerdanyolenc asseguren que reduir l'abandonament escolar és un  dels seus objectius. En el marc de la presentació de la nova edició de la Fira Orienta, representants de la regidoria d'Educació han indicat que dos dels casos que més els preocupen són els joves que deixen els estudis abans d'acabar l'ESO i aquells que escullen malament el Batxillerat o el grau universitari i abandonen els estudis sense finalitzar-los. A més, són positius destacant que cada vegada més joves s'apropen a demanar informació al Casal de Joves sobre les seves opcions formatives.

 

El Vallès Occidental, la segona comarca amb més centres educatiu i professors

La comarca del Vallès Occidental és la segona de tota Catalunya amb més centres educatius (434) i professors (8.027) de Primària, només per darrere del Barcelonès (879 centres educatius i 15.921 professors). Pel que fa a la titularitat dels centres, al Vallès n'hi ha 241 públics i 193 de privats, la qual cosa representa que el 44,4% dels centres de Primària de la comarca són de titularitat privada i el 55,6% de titularitat pública. Al Barcelonès, en canvi, el percentatge es reverteix, i és que 490 centres (el 55,7%) són privats i 389 són públics (44,3%).

La tendència es repeteix en els Centres d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), i és que mentre el Barcelonès en té 302, amb un total de 12.891 professors, el Vallès Occidental en té 138, amb 5.548 professors. Pel que fa a la titularitat, al Barcelonès, 200 (66,2%) són privats i 102 (33,8%) són públics, mentre que al Vallès Occidental, 65 són públics (47,1%) i 73 són privats (52,9%).

 

Segons les dades de l'IDESCAT, al Vallès Occidental hi ha 66.161 alumnes cursant l'ESO, mentre que al Barcelonès n'hi ha 152.287. Això vol dir que a la comarca hi ha 11,9 alumnes per professor, mentre que al Barcelonès n'hi ha 11,8.

 

Nivell d'instrucció dels vallesans

L'última dada que té l'IDESCAT sobre el nivell d'instrucció dels vallesans majors de 16 anys és de l'any 2011.

 

 

 

Més informació