5 preguntes i respostes sobre l'inici del curs escolar afectat per la COVID-19

Les mesures per evitar contagis de la COVID-19 marcaran l'inici del curs escolar 2020/2021

L’inici del proper curs té unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la COVID-19, per la socialització que representen les escoles, així com per la necessitat de no interrompre la formació de milers d’estudiants.

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres.

S’ha establert un procediment per assegurar que el centre educatiu, els centres d’atenció primària de salut, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es produeix un cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre.

En aquest procediment participen de forma permanent també els ajuntaments, els equips de coordinació territorial i els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-ne un seguiment i activar mesures segons cada cas i la situació epidemiològica de cada moment.

Aquestes són les cinc preguntes i respostes sobre l'inici del curs escolar.

1.- Què s’ha de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?

L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics.

Totes les persones més grans de 6 anys han d’entrar amb la mascareta ben posada.

Els alumnes menors o igual de 14 anys no poden tenir cap d’aquests símptomes:  febre o febrícula, tos, dificultat per a respirar, mal de coll, congestió nasal, vòmits o diarrees, mal de cap, malestar i dolor muscular.

Els alumnes més grans de 14 anys no poden tenir cap d’aquests símptomes:  febre o febrícula, tos, dificultat per a respirar, mal de coll, alteració del gust o de l’olfacte, vòmits o diarrees, mal de cap, malestar, calfreds i dolor muscular.

A més, cap persona pot accedir-hi si està en aïllament per ser positiu de COVID-19; està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19;  conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19;  està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

 

2.- Quines són les mesures per evitar els brots a les escoles?

 • No es pot accedir al centre educatiu en cas de tenir una temperatura superior als 37,5º o altres símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • Totes les persones de més de 6 anys han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada.
 • Als passadissos també s’ha de dur la mascareta.
 • Cada classe es considera grup estable de convivència (alumnes + professor). Un professor només pot pertànyer a un grup estable de convivència.
 • L’ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s’haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica.
 • El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància).
 • Els docents que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes.
 • Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais del centre.
 • Es garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.
 • S’implantaran mesures específiques per a les entrades i sortides al centre.
 • S’ha d’evitar compartir estris i dispositius i si es comparteixen han d’estar desinfectats prèviament.
 • Els professionals dels centres educatius han de portar la mascareta i respectar la distància si no estan amb el seu grup estable de convivència.

Al menjador

 • Cal rentar-se les mans abans i després de dinar
 • No poden seure junts els alumnes de diferents grups estables.
 • No es poden compartir estris ni menjar

Al pati

 • S’ha d’estar amb el grup estable de convivència.
 • L’ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s’haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica.
 • No es poden compartir estris, joguines, ni menjar.

3.- I si hi ha un cas de COVID-19?

 • Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR al més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus.
 • Si dos membres de dos grups diferents que comparteixen un mateix espai (edifici, un torn, una ala d’un edifici, el menjador...) tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei de Vigilància Epidemiològica farà una valoració i es podria recomanar l’aïllament domiciliari dels grups d’aquell espai durant 14 dies.

4.- És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial?

En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendran les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

5.- En quina situació queden els alumnes amb malalties cròniques o d’elevada complexitat?

S’ha de valorar cas per cas amb la família o tutor/a i l’equip pediàtric les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial.

En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.