L'accés a l'habitatge es dificulta segons un informe de l'Observatori Comarcal

La població de municipis del Vallès Occidental inverteix un 33% de la seva renda a pagar la hipoteca i quasi el 50% en el lloguer

Les dades sobre l'habitatge del 2021 constaten un empitjorament de les dificultats d’accés i manteniment de l’habitatge per l'augment de l’esforç econòmic de compra i lloguer d’habitatge, a més de la pujada dels desnonaments. Així ho recull l'edició de juliol del 2022 de l’Informe anual de l’habitatge al Vallès Occidental 2021, elaborat per l’Observatori del Consell Comarcal.

A l’informe es presenten dades territorials a nivell municipal i comarcal, també en relació amb la demarcació de Barcelona i Catalunya. S’analitzen els principals indicadors en matèria d’habitatge a la comarca, que són la dinàmica de la construcció, el mercat immobiliari, la política d’habitatge, l’accés a l’habitatge i l’exclusió residencial i la certificació energètica. 

Gran part de la renda és per l'habitatge

Les persones residents al Vallès Occidental destinen al voltant del 33% del seu sou a pagar la hipoteca. Pel pagament del lloguer dediquen, aproximament, la meitat de la renda familiar, un 47% de mitjana. Tot i les diferències entre municipis, excepte a Badia del Vallès, a la resta de la comarca s'inverteix més del 40% de la renda en la mensualitat del lloguer, superant així el llindar de sobrecàrrega de cost. A Sant Cugat, Palau-solità i Plegamans, Vacarisses i Castellbisbal se'n destina més de la meitat dels ingressos. 

Conseller del Consell Comarcal, Carles Rodríguez amb Enrique Ortega i Mireya Menchen, tècnics de l’Observatori. FOTO: Cedida

Conseller del Consell Comarcal, Carles Rodríguez amb Enrique Ortega i Mireya Menchen, tècnics de l’Observatori, en la presentació de l'informe. FOTO: Cedida


Augmenta el que la població paga per l'habitatge però també les prestacions al respecte. S'han donat un 14,1% més d'ajuts per pagar el lloguer respecte de l'any passat. També s'han concedit més del doble de prestacions d'urgència especial que en 2020, passant de les 153 a les 355.

Augment dels desnonaments 

L'any 2021 s’han portat a terme 1.049 llançaments judicials, 413 més que durant el 2020, malgrat haver-se implementat mesures com la paralització dels desnonaments amb l'esclat de la pandèmia. 

Baixa el preu del lloguer

L'informe destaca que el preu de compravenda s’ha mantingut estable respecte d'altres anys: 2.327 €/m2, amb una lleugera pujada del 0,5%. En canvi, la mitjana del preu del lloguer mensual és un 2,2% més baixa que l’any anterior i se situa en 727 €/mes, lleugerament per sobre de la mitjana catalana.

L'Observatori aclareix que la variació del preu del lloguer s’ha vist afectada per factors de caràcter legislatiu, com la llei de contenció dels lloguers aprovada al tercer trimestre de 2020. A la comarca, 10 municipis van ser declarats com a mercat d’habitatge tens. D’aquests, 9 han registrat un descens del preu mensual, alhora que ha augmentat el nombre de contractes de lloguer.

Pel que fa a la compravenda, s’observen comportaments diferents entre els municipis. Dels 23 que conformen la comarca, 14 han augmentat anualment el preu de compravenda, sobretot Viladecavalls i Castellbisbal. Per contra, a Castellar del Vallès s’ha produït un descens del 3,5% i a Badia del Vallès de l’11,8%.

Xifres de compravenda prepandèmia

La dinàmica del mercat immobiliari residencial ha recuperat els valors pre-pandèmia en el nombre de transaccions de compravenda: s'incrementen un 4,4,%, 437 contractes més. No ha estat així en la quantitat de contractes de lloguer, que continua registrant xifres per sota de les de 2019.

La formalització dels contractes de lloguer ha augmentat anualment un 14,8%, amb un total de 15.834 i un creixement de 2.042 contractes. Tanmateix, encara no s’han assolit les xifres anteriors a la pandèmia, amb 240 contractes menys.

Un 30% d'edificacions sostenibles

La construcció d’obra nova ha augmentat un 17% respecte a l’any anterior, amb 1.842 noves construccions, segons constata l'informe. Aquest creixement es produeix després de dos anys consecutius en descens. Tot i la recuperació aquest 2021, les xifres se situen per sota de les registrades en 2019, un -16,7%, i són molt inferiors a les de 2008, un -34,3%. En aquest sentit, Catalunya porta la davantera i supera en un 32% les xifres de la comarca.   

A més, al Vallès Occidental, el 36,5% de les edificacions residencials cadastrals han estat certificades energèticament. D’aquest total, més de la meitat tenen la qualificació E, mentre que el 29,9% tenen una baixa qualificació energètica (F i G).

Any amb més protecció oficial des de 2013

Les dades del 2021 indiquen que es va iniciar la construcció de 187 habitatges de protecció oficial a la comarca, 144 més que en 2020, i es van finalitzar 153, al voltant dels 100 habitatges més. És la xifra més elevada des de 2013. Sobretot s'han construït a les grans ciutats, Sabadell, Terrassa i Sant Cugat del Vallès, i 15 municipis del Vallès Occidental no han iniciat cap promoció. 

Tanmateix, també han augmentat les sol·licituds d'aquests habitatges protegits, arribant a la xifra més elevada des del 2012, 5.730 persones inscrites; una demanda que excedeix enormement l'oferta. 

En aquest link es pot accedir a la infografia completa

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.