L'Ajuntament inclou el pagament del Tribut Metropolità dins les ajudes a l'IBI

L'any passat, els Ajuts a les Famílies pel pagament de l'IBI van beneficiar 278 famílies

L'Ajuntament de Cerdanyola ha inclòs enguany l'import del pagament del Tribut Metropolità al 2020 dins els Ajuts a les Famílies pel pagament de l'IBI. Segons explica el consistori, els Ajuts per les Famílies tindran enguany un pressupost de 200.000 euros i, com sempre, aniran adreçats a persones o unitats familiars que presentin vulnerabilitat econòmica que dificulti el pagament de les despeses ordinàries.

La presentació de sol·licituds començarà el pròxim 17 d'agost fins al 18 d'octubre, i es podrà presentar de forma telemàtica (preferentment, a través de la seu electrònica) o presencial (de forma excepcional, demanant cita prèvia a l'OAC). 

L'Ajuntament destaca que en aquest exercici l'import subvencionable es calcularà d'acord amb l'aplicació de la fórmula "valor cadastral habitatge habitual x Tipus impositiu x 0,80". Aquesta fórmula té en compte el valor cadastral de l'immoble que constitueix la residència habitual fent que la quota sigui proporcional a aquest.

Cartell dels Ajuts a les Famílies 2021. FOTO: Ajuntament de Cerdanyola

Cartell dels Ajuts a les Famílies 2021. FOTO: Ajuntament de Cerdanyola

Qui hi pot participar?

Per a poder optar als Ajuts a les Famílies 2021, el consistori demana complir els següents requisits:

 • Figurar empadronats a Cerdanyola del Vallès com a mínim des de l’1 de gener de 2020.
 • Tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual a Cerdanyola del Vallès.
 • Trobar-se dins dels barems econòmics següents (ingressos anuals):
  • Beneficiari - RMI + 75% RMI (23.275 euros)
  • Beneficiari + 1 persona - 2,50 x RMI (33.250 euros)
  • Beneficiari + 2 persones - 2,75 x RMI (36.575 euros)
  • Beneficiari + 3 persones - 3,00 x RMI (39.900 euros)
  • Beneficiari + 4 persones - 3,25 x RMI (43.225 euros)
  • Per cada persona de més - + 25% RMI (3.325 euros)
 • No disposar de cap més immoble, llevat d’1 pàrquing i un traster, considerat com a part de l’habitatge habitual. Queden exceptuats aquelles persones que disposin  d’un percentatge de titularitat de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble a més de l’habitatge habitual.

Per a més informació, visiteu aquest enllaç o truqueu al 935 80 88 88.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.