S'aproven els ajuts per a famílies amb dificultats per pagar l'IBI

Els ajust es podran sol·licitar a partir del 17 d'agost

A partir del 17 d'agost, es podrà sol·licitar l'ajut a les famílies que presentin vulnerabilitat econòmica que dificulti el pagament de les despeses ordinàries (IBI) i que compleixin els requisits corresponents. L'Ajuntament de Cerdanyola destina 200.000 euros a aquests ajuts, que es podran demanar fins al 16 d'octubre de 2020.

 

El consistori informa que l'import subvencionable es calcularà d'acord amb l'aplicació de la fórmula "valor cadastral habitatge x Tipus impositiu x 0,80". Aquesta fórmula té en compte el valor cadastral de l'immoble que consitueix la residència habitual fent que la quota sigui proporcional a aquest. 

L'any 2019, 274 famílies van ser beneficiaries d’aquest ajut. Enguany, les sol·licituds començarà el 17 d’agost i s’allargarà fins al 16 d’octubre. Les sol·licituds es poden presentar de dues formes: Telemàtica amb caràcter preferent, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament o presencial amb caràcter excepcional, demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament.

 

Quins requisits cal complir per optar als ajuts?

 • Figurar empadronats a Cerdanyola del Vallès com a mínim des de l’1 de gener de 2020.
 • Tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual a Cerdanyola del Vallès.
 • Trobar-se dins dels barems econòmics següents (ingressos anuals):
 • Ingressos anuals:
  • Beneficiari - RMI + 75% RMI (23.275 euros)
  • Beneficiari + 1 persona - 2,50 x RMI (33.250 euros)
  • Beneficiari + 2 persones - 2,75 x RMI (36.575 euros)
  • Beneficiari + 3 persones - 3,00 x RMI (39.900 euros)
  • Beneficiari + 4 persones - 3,25 x RMI (43.225 euros)
  • Per cada persona de més - + 25% RMI (3.325 euros)
 • No disposar de cap més immoble, llevat d’1 pàrquing i un traster, considerat com a part de l’habitatge habitual. Queden exceptuats aquelles persones que disposin  d’un percentatge de titularitat de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble a més de l’habitatge habitual.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.