La Biblioteca Central va rebre 250 mil visitants el 2019

El nombre de visitants a la Biblioteca ha crescut un 26% respecte a 2018

L’any 2019 un total de 249.731 persones van visitar la Biblioteca Central de Cerdanyola, un 26% més que el 2018. Durant el mateix període, la Biblioteca va organitzar 20 concursos, 45 exposicions i mostres documentals i 184 activitats que van comptar amb 4.742 persones participants, un increment del 46% respecte l’any anterior.

També cal destacar l’increment de 51% de les visites escolars, que l’any passat van ser 50 i van permetre a 1.117 alumnes conèixer la biblioteca. El servei més emprat per les persones usuàries va ser el de préstec, que al llarg del 2019 va ascendir a 110.077 documents, entre els que destaquen 82.580 llibres, 20.017 DVD i 5.621 revistes. També es van tramitar 3.734 préstecs interbibliotecaris.

Un altre servei a destacar és el de wifi del que van fer ús 34.971 persones; 23.229 des de dispositius mòbils i 11.742 des dels ordinadors de la pròpia biblioteca. Actualment, més de la meitat de la població de Cerdanyola disposa del carnet de la Biblioteca Central, que compta amb 32.254 carnets personals.

 

Business Startup Costs