Els cerdanyolencs tenen bon coneixement del català, però el fan servir poc

El 88% dels cerdanyolencs entenen bé el català, però només el 15% el parla sempre amb amics

Cerdanyola del Vallès és una de les ciutats amb més coneixement del català. Així es desprèn d'un estudi de l'Institut Català d'Estadística entre municipis de més de 50.000 habitants, on es posa de manifest que la gran majoria de cerdanyolencs entenen i saben parlar català, però pocs el fan servir sempre en la seva vida diària. 

Així, el 74,3% dels cerdanyolencs sap parlar bé el català, el 88,3% l'entén bé, el 80% sap llegir-lo bé, situant-se entre les dades més altes dels municipis de més de 50.000 habitants. A més a més, el 63,4% del veïnat escriu bé el català.

Tot i això, hi ha una part de la població de Cerdanyola que no té cap coneixement del català: un 2,6% no l'entén, un 10,4% no el sap parlar, un 8,4% no el sap llegir i un 17,3% no el sap escriure. A Cerdanyola hi ha més gent que no sap parlar el català que a municipis com Girona, Lleida, Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Manresa o Vilanova i la Geltrú.

 

 

Ús baix del català

Malgrat que la gran majoria de la població cerdanyolenca entén i sap parlar el català, Cerdanyola es troba per sota de la mitjana catalana d'ús de la llengua catalana. Només el 15% el fa servir sempre amb els seus amics. El 22% el parla sempre amb la família, i el 21,9% ho fa a la feina o al centre on estudia.

La xifra de l'ús del català a Cerdanyola augmenta quan es parla d'un ús "freqüent". En aquest cas, el 35,2% el fa servir freqüentment a la feina, el 29,3% amb els amics i el 17,3% amb la família. De fet, l'ús més baix del català es troba en l'àmbit familiar. En canvi, és més freqüent en l'àmbit laboral o dels estudis. 

En comparació amb altres municipis, Cerdanyola no es troba a prop dels municipis de més de 50.000 habitants on més es parla el català. Així, queda lluny de Girona, Manresa o Sant Cugat, on al voltant del 40% dels seus habitants sempre parla català amb la família.

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.