El Consell Comarcal busca empreses que vulguin contractar persones aturades del Vallès Occidental

L'objectiu és afavorir la inserció laboral de persones majors de 30 anys i que actualment es troben a l'atur

Des del mes d’octubre, el Consell Comarcal està portant a terme la 5a edició del programa d’ocupació 30 Plus. Aquest programa té per objectiu afavorir la inserció laboral de les persones majors de 30 anys i que actualment es troben a l'atur, mitjançant la contractació laboral i proporcionant-los recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

El Consell Comarcal ha obert el termini perquè les empreses interessades se subscriguin a la 5a edició del Programa d’ocupació 30 Plus. Les empreses que contractin persones participants del programa rebran una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional pels mesos de durada del contracte, fins a un màxim de 9 mesos i proporcional a la jornada laboral. El termini per subscriure contractes finalitza el 22 de juliol de 2021.

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes subscrits en el marc del programa amb una quantia màxima de 9.947,97€, per una durada màxima de 9 mesos, equivalent al salari mínim interprofessional per la jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial realitzada.

El programa també ofereix suport en la definició del perfil professional requerit pel lloc de feina vacant, així com en la gestió del procés de selecció i presentació de candidatures adequades al perfil demandat. També dóna una formació subvencionada adaptada a les necessitats del lloc de treball i assessorament en tot el procés de preparació i gestió de la subvenció.

Requisits per a l'empresa participant

  • No haver acomiadat a treballadors/es del mateix perfil o categoria professional qualificats com a nuls o improcedents en els darrers 3 mesos.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legal.
  • Realitzar un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals.
  • Assignar un tutor/a d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació de la persona al lloc de treball.
  • Flexibilitzar l’horari laboral del treballador/a per tal de compaginar la feina amb la formació a mida.

 

Per a més informació les empreses poden contactar amb la responsable tècnica del Programa 30 Plus, Nélida Rodríguez al telèfon 937.273.534, al mòbil 671.454.026 o al correu rodriguezrn@ccvoc.cat

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.