El Vallès Occidental declara l’emergència climàtica a la comarca

Aquesta declaració inclou la voluntad d'activar un Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire i la creació d’una taula política comarcal

El Consell d’alcaldies del Vallès Occidental va aprovar, el 16 de setembre, declarar l’emergència climàtica a la comarca. Aquesta declaració inclou la voluntad d'activar un Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire i la creació d’una taula política comarcal. A més, plantegen iniciar altres accions que incideixin en la sensibilització a la ciutadania.

Aquest és un dels acords del primer Consell d'alcaldies del mandat 2019-2023, que també va aprovar el canvi de denominació d'aquest òrgan i que va reafirmar que els ajuntaments de la comarca no pagaran el deute de les companyies elèctriques

 

Estratègia conjunta

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha explicat que “aquest acord no és un mer formalisme institucional i per tant posem en marxa els treballs per redactar el pla de mesures i actuacions. Constituirem una taula tècnica i política perquè hem de tenir clar que la qualitat de l’aire és una problemàtica conjunta, de tot el territori, no s’acaba en un terme municipal o un altre. És essencial la coordinació de les mesures que es preguin i que afectaran a tots els municipis”. 

El Consell d’alcaldies ha acordat instar el Consell Comarcal a iniciar els tràmits per a la redacció i aprovació del Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. I també, instar el Consell Comarcal a la creació d’una taula política comarcal que impulsi l’elaboració del Pla esmentat, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca no inclosos ja en cap altre pla supramunicipal, que identifiqui les mesures a emprendre, la seva temporalització, eventual finançament i resultats esperats. Així mateix, en farà seguiment i l’avaluació i determinarà el/s grups de treball que se’n puguin derivar per portar a terme l’encàrrec.

L'acord també insta al Consell Comarcal a actuar de forma coordinada amv el Vallès Oriental i amb altres comarques com el Baix Llobregat. El president del Consell, Ignasi Giménez explica que “com a territori, podem declarar l’emergència climàtica consensuadament, més enllà que cada municipi ho acabi fent de manera individual". 

En l’acord del Consell d’alcaldies es manifesta que “cal que definim les estratègies que hem de portar a terme com a territori i començar la seva implantació, de forma consensuada i ordenada per garantir-ne la seva efectivitat. No ens podem adormir i no ens volem adormir. Tenim pressa i per això hem cregut que aquest tema havia de ser cabdal en aquest mandat que avui comencem amb la Constitució del Consell d’alcaldesses i alcaldes. La contaminació atmosfèrica local té un rati d’afectació territorial molt reduït però pot arribar a tenir una afectació directa sobre la salut de les persones”.

El Vallès Occidental té declarats 12 dels seus 23 municipis com a Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric per superar els nivells de contaminació en diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), segons el Pla  d’actuació  per  a  la  millora  de  la qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya, aprovat el setembre de 2014. Aquests són els municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, i Terrassa.

El Consell Comarcal es sumarà al moviment Friday for future i que durant la setmana del 20 al 27 de setembre portarem a terme una campanya de sensibilització a nivell comarcal en el marc de la #weekforfuture. També serem a la manifestació convocada el dia 20 de setembre a nivell comarcal a Sabadell i donarem suport a les convocatòries de vaga mundial pel clima del dia 27 de setembre.