contingut promocionat
diputacio barcelona logo

 

 

Els governs locals aposten per la captació de nou talent

La Diputació de Barcelona ajudarà els ajuntaments de menys de 20.000 habitants en els seus processos selectius

Sabies que l’Administració pública necessita els millors perfils professionals per afrontar la transformació que viurà en els pròxims anys? És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona treballa perquè les persones amb talent puguin nodrir els llocs de treball dels governs locals de la província.

Avui en dia, més del 90% dels treballadors dels governs locals té més de 41 anys, i per cada 10 persones que tenen més de 55 anys, només n’hi ha tres que en tinguin menys de 35. Això suposarà que, en la dècada vinent, més del 27% dels empleats públics s’hauran jubilat.

 La Diputació de Barcelona treballa perquè els universitaris vegin l’Administració local com una sortida professional de futur. FOTO: Shutterstock

 La Diputació de Barcelona treballa perquè els universitaris vegin l’Administració local com una sortida professional de futur. FOTO: Shutterstock

Per donar resposta a aquesta situació preocupant, la Diputació treballa per motivar els estudiants universitaris amb habilitats i coneixements perquè vegin l’Administració local com una sortida professional a tenir molt en compte. I ho vol fer potenciant la comunicació, organitzant esdeveniments específics, promovent pràctiques retribuïdes als governs locals i, també, fent canvis en els processos de selecció, entre altres accions.

Suport als ajuntaments

La Diputació de Barcelona no només s’esforça per captar nou talent per a la institució, sinó que també ajudarà els ajuntaments de menys de 20.000 habitants a dur a terme els seus processos selectius.

En aquest sentit, l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la corporació assumirà la gestió dels processos d’aquells ajuntaments que ho desitgin, per així contrarestar la manca de mitjans tècnics que pateixen aquestes administracions, vetllant per l’eficiència i l’eficàcia necessàries i garantint l’optimització dels recursos públics. Aquesta futura línia permanent de selecció de personal per als governs locals de la província de Barcelona ha començat aquest 2022 amb els processos per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

La Diputació de Barcelona ajudarà els ajuntaments de menys de 20.000 habitants a dur a terme els seus processos selectius per a la captació de talent. FOTO: Shutterstock

La Diputació de Barcelona ajudarà els ajuntaments de menys de 20.000 habitants a dur a terme els seus processos selectius per a la captació de talent. FOTO: Shutterstock

Un nou suport impulsat per la Diputació de Barcelona se suma a la tasca que ja s’està duent a terme en col·laboració amb els ajuntaments, a través dels consells comarcals. És el suport i l’assistència de personal tècnic per a tribunals i òrgans en els processos de selecció, així com el disseny i l’elaboració de les bases d’aquests processos; aquesta acció està focalitzada en perfils d’enginyeria i d’arquitectura.

Quant als processos per a l’estabilització de l’ocupació temporal, la Diputació ha acomplert també diverses actuacions de suport als governs locals, entre les quals destaquen l’anàlisi de la temporalitat, el disseny del pla d’estabilització i l’assessorament jurídic en recursos humans. Això ha suposat la revisió de 3.000 expedients de personal i una proposta de 868 places a estabilitzar per a més de seixanta ajuntaments, coincidint amb aquells que disposen de menor estructura tècnica o bé amb aquells que tenen menys habitants.

Més informació a www.diba.cat/web/assistenciagovernlocal/captacio-de-talent

La Diputació de Barcelona treballa per assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS, que van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030.