L'Ajuntament anima les escoles de Cerdanyola a fer-se una diagnosi coeducativa

L'Associació Enruta't ha fet una intervenció a l'escola La Sínia per analitzar la realitat del centre en termes de gènere i diversitat

Cerdanyola Coeduca és un projecte que la regidoria de Feminisme i Igualtat de l'Ajuntament ofereix a totes les escoles de la ciutat per avaluar la salut de l'equitat i el respecte mutu a les seves aules. La primera escola que s'hi ha sumat ha estat La Sínia, que en els últims dos cursos ha treballat conjuntament amb l'Associació Enruta't per detectar les violències de gènere que existeixen al centre i elaborar un pla per abordar-les. 

Enruta't és una entitat compromesa a "generar espais segurs per acompanyar-nos", a partir de la premissa que la qüestió identitària té a veure amb la relació amb l'entorn i que "les coses passen per raons estructurals". El projecte de coeducació que ha elaborat a l'escola cerdanyolenca posa el gènere en el centre, tot i que de manera transversal tenint en compte també qüestions de raça, classe, diversitat funcional o llenguatge. 

Objectiu: generar espais segurs

El projecte es va espaiar en el temps amb diverses fases. Entre octubre i març de 2023, les professionals d'Enruta't van dur a terme l'observació per detectar patrons. Els mesos d'abril a novembre es van fer formacions al professorat i al monitoratge, es van proposar tallers a les famílies i també es va treballar a les aules. A partir de la informació obtinguda, entre novembre de l'any passat i abril del present es va implementar el projecte, i al mes de maig es farà l'avaluació final. 

Presentació del programa Cerdanyola Coeduca. FOTO: Nora MO

Presentació del programa Cerdanyola Coeduca. FOTO: Nora MO

El primer pas va ser detectar les violències estructurals del centre a partir de quatre àmbits d'estudi: el llenguatge utilitzat, creences i imaginaris dins i fora de l'aula (reflexions al voltant de les relacions home-dona) o la distribució i l'ús dels espais (patis, aules, menjadors i espais comuns). La intenció era detectar qui ocupa segons quins espais, quins esports es juguen o com se senten nens i nenes en segons quin àmbit. S'ha posat una mirada especial en l'anàlisi dels comportaments de l'alumnat sobre el desig, la identitat i l'expressió de gènere, ja que la lgtbi-fòbia es considera una violència masclista més. 

Una de les metodologies utilitzades va ser el Relief Maps o mapa de relleu, demanant a l'alumnat que expliqués com se sent en cada espai de l'escola per mitjà d'unes fitxes on havien d'enganxar emoticons que expressen diverses emocions al costat de cada espai. Altres mètodes van ser les entrevistes i reunions amb el professorat, l'observació de les professionals i els focus grup amb les famílies per a detectar preocupacions. 

Resultats: un reflex de la realitat del centre

Pel que fa al llenguatge utilitzat, tant nens com nenes usen sobretot el masculí genèric i només utilitzen formes desdoblades (ell o ella) quan es vol especificar que es tracta d'una dona. En canvi, el professorat sí introdueix més el llenguatge inclusiu.

Segons l'educadora d'Enruta’t, Maria Sangés, a La Sínia s'ha detectat un vocabulari masclista i lgtbi-fòbic "molt baix" , que verbalitzen sobretot els nens. Els resultats mostren que ells diuen un 35% d'expressions masclistes i un 40% de lgtbi-fòbiques, les nenes un 20% i un 15% respectivament. Són sobretot expressions que ridiculitzen, de l'estil "nenaza", i es diuen més en espais d'oci i distensió. En espais sota vigilància el vocabulari és més políticament correcte.

Alhora, la percepció de la desigualtat de gènere la tenen integrada tant ells com elles en la majoria dels casos. Pel que fa a la diversitat, l'alumnat és molt coneixedor de les diferents realitats identitàries, tot i que les perceben com quelcom aliè. 

Rebuig a la feminitat detectat

Maria Sangés va explicar durant la presentació dels resultats el passat 10 d'abril que en general les nenes "mostren un rebuig de la feminitat". Quan s'ha preguntat a qui li agrada jugar amb cotxes tota la classe aixecava la mà, mentre que quan es preguntava per jugar a nines no hi havia mans, i si alguna nena l'aixecava i veia que ningú més ho feia, la baixava. "Saben que hi ha una jerarquia dels valors que estan més ben considerats", va dir l'educadora, que creu important treballar per l'acceptació de les cures i "tornar a apoderar la feminitat perquè les nenes que la vulguin afagar ho puguin fer lliurement". 

Han detectat un desprestigi de les cures, associades a les nenes, que deriven en faltes de respecte de nens cap a elles: "Cal fer-los entendre que sense les cures no hi ha vida", va dir Sengés. La diagnosi també va detectar una constant: quan les nenes estan enfadades ploren, quan els nens estan tristos s’enfaden. Sangés ho explica amb la pèrdua de prestigi que presenta el sentiment de debilitat entre nens, per la pressió que senten en la "reafirmació de la masculinitat hegemònica". La pressió de grup empeny els nens a fer segons què comentaris si com a retroacció reben l'aprovació de la resta. 

Percepció de seguretat als espais

Els espais on les nenes se senten més segures són l’aula i els espais comuns, espais on hi ha persones adultes. En canvi, no tant als lavabos o als vestuaris. Al pati senten alegria i tranquil·litat, al menjador tristesa i a l'aula vergonya. La diagnosi també ha detectat que entre cinquè i sisè les nenes comencen a generar inseguretat a l'hora de preguntar, expressant pensaments com "això que diré no se si té sentit". 

En línies generals, els nens de la Sínia se senten millor al pati. Al menjador senten comoditat i alegria, als lavabos indiferència i comoditat, també a l'aula i al vestuari.

La Sínia anima totes les escoles a participar

A partir dels resultats obtinguts, Enruta't ha dotat al centre d’un document amb estratègies que poden seguir per donar resposta a les necessitats detectades. Les tres temàtiques prioritàries seran la sexualitat, les cures i la diversitat sexual i de gènere.

La secretària-administradora del centre, Baudi Rincón, va explicar durant la presentació del projecte el passat dimecres 10 d'abril que encara els queda "una feinada" per davant. A partir d'ara hauran d’elaborar el pla d’acció que quedarà fixat al centre pels cursos vinents. Per tal de polir tot, el centre compta amb una comissió formada per mestres i famílies que està oberta a la participació de tota la comunitat.

Termini fins al 30 d'abril 

L'experiència per La Sínia ha estat totalment enriquidora i il·lustradora. Rincón va assegurar que des de feia temps tenien ganes de "posar-li fil a l'agulla" i "conèixer quina és la realitat del centre" en termes d'igualtat, però no tenien les eines per començar. Després de treballar amb Enruta't, el missatge que Rincón envia a la resta d'escoles és clar: "Contacteu-hi, no us ho penseu". 

L'Ajuntament dona marge a les escoles fins al 30 d'abril per a comunicar la seva intenció de participar a Cerdanyola Coeduca. La proposta està oberta a totes les escoles de primària de la ciutat, tant municipals com concertades, privades o altres tipus. La intenció segons la regidora d'Igualtat, Andrea Borrego, és obrir el projecte a totes les edats de la ciutat, des d'escola bressol fins a instituts. D'igual manera, les escoles interessades tenen l'opció també de posar-se en contacte directament amb l'Associació Enruta't o amb altres que emprenguin projectes socioeducatius. 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.