Els cerdanyolencs donen 196 tones de roba

La xifra equival a 441.000 peces de roba que tindran una segona vida a través de l'associació Humana

L’associació Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recollit 196.321 kg de tèxtil usat a Cerdanyola del Vallès durant el 2019. El seu objectiu és el de donar una segona vida a la roba a través de la reutilització o el reciclatge. Tot i ser una dada representativa, la xifra ha patit un lleuger descens respecte a l’any anterior quan es van recollir 198.327 kg, un 1% menys.

La gestió duta a terme per la Fundació implica un doble benefici: d’una banda, ambiental, per la reducció en la generació de residus i per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. La reutilització i el reciclatge del tèxtil durant l’any passat van representar un estalvi de 622 tones de CO2 a l’atmosfera. Segons dades d’un estudi de la Comissió Europea, per cada quilogram de roba que es recupera i no s’incinera es deixen d’emetre 3,169kg de CO2.

D’altra banda, la recollida del tèxtil suposa la creació de llocs de treball que són considerats inclusius, estables i de qualitat: des d’Humana es genera un lloc de feina de caràcter indefinit per cada 36.000 kg de tèxtil recollit. A més, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials. Després de tres dècades d’activitat, 2,5 milions de persones s’han vist involucrades als programes de desenvolupament als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals.

Una gestió amb visió d’economia circular

La responsable de la Fundació a Catalunya, Àgata Soler-roig ha volgut agrair la confiança i la solidaritat dels veïns i ha afegit que “Humana contribueix a fer més sostenible el sector de la gestió de residus amb una visió d’economia circular.” Per a Soler Roig, el procés “introdueix de nou la roba a la cadena de valor, genera recursos amb un impacte social positiu, crea ocupació verda i sostenible, incideix en l’àmbit local i promou la millora de les condicions de vida de les comunitats més desfavorides gràcies a programes de cooperació al desenvolupament.

Soler-Roig recorda que el 2025 tots els municipis de la Unió Europea hauran d’establir una recollida separada per al residu tèxtil. El canvi suposarà una millora per la “baixa taxa de separació en origen, que no arriba al 12% a Catalunya.” La recollida selectiva de la roba és segons la responsable a Catalunya “una oportunitat i un gran repte per a donar una empenta definitiva a la gestió apropiada del recurs, fidels a la jerarquia de residus i a un model econòmic circular.”

Els reptes per al 2020 i les dades de l’ARC

El primer dels objectius de Fundació Humana a Catalunya és augmentar el nombre de punts de recollida a l’espai públic per a facilitar-ne les donacions i millorar els registres de la recollida selectiva del residu tèxtil el 2020. Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), els residus tèxtils representen el 4,11% del total de residus municipals (163.478 tones el 2018). Els gestors autoritzats a Catalunya van recuperar 19.051 tones de residu tèxtil municipal, és a dir: només se’n recull l’11,7%. Cada català genera 22 kg de residus tèxtils anualment però només se’n recuperen selectivament 2,5 kg. La resta són residus tèxtils generats que van a parar a la fracció resta (i posteriorment a un abocador). Segons l’ARC, representen uns costos directes per a les administracions públiques d’uns 29 milions d’euros anuals.

El segon gran objectiu per al 2020 és que el sector disposi d’un sistema homogeni d’informació que permeti conèixer de manera transparent quant de residu tèxtil es recupera, es reutilitza, es recicla o s’elimina a Catalunya. “La transparència en la traçabilitat en tota la cadena de valor és fonamental, com també ho és explicar clarament la destinació dels diversos fluxos de residus”, assegura la responsable d’Humana, “l’existència d’indicadors fiables és clau per al funcionament i la credibilitat del sistema, també per oferir confiança a la ciutadania”.

Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient a través de la reutilització del tèxtil i desenvolupa programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així com de suport local i agricultura urbana al territori més proper. Duu a terme campanyes de sensibilització entorn de la importància de la reutilització i el reciclatge de tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a la cooperació als països del Sud. Té 650 empleats. Forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa a organitzacions de 30 països.

Més informació