Ja es poden demanar els ajuts per al pagament del lloguer destinats als joves

Aquesta ajuda està destinada a joves de fins a 35 anys

A partit d'aquest dijous 23 de març, es pot demanar l'ajut per al pagament del lloguer destinat als joves de fins a 35 anys. La convocatòria estarà oberta fins al 5 d'abril i la bonificació pot arribar als 250 euros mensuals.

Aquesta línia d'ajuts està impulsada pel Departament de Territori de la Generalitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Per atorgar les ajudes es tindrà en compte els ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer. Es distribuiran de manera equitativa, prioritzant els que més ho necessiten, per tant, els criteris que se seguiran per ponderar cadascuna de les peticions serà independent de l’ordre d’entrada.

Aquest ajut està destinat a persones que tinguin fins a 35 anys inclosos en el moment de la sol·licitud i siguin titulars d'un contracte de lloguer d’habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual en el territori de Catalunya.

Els requisits

Els requisits per poder accedir a aquest ajut són els següents:

  • Tenir un contracte de lloguer en vigor
  • L'import del lloguer no pot superar els 950€. En el cas de les habitacions aquest import és de 450€
  • Estar empadronat o empadronada a l’habitatge arrendat en el moment de sol·licitar la subvenció.
  • El pagament dels rebuts, s'ha de realitzar mitjançant transferència bancària, ingrés a compte, domiciliació bancària, Bizum o mitjançant un administrador de finques
  • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar el límit màxim, que estableixi la convocatòria específica corresponent (Declaració Renda 2021).

Es recomana presentar la sol·licitud electrònicament a través de la pàgina web del Departament d’Habitatge de la Generalitat. Per fer-ho, cal tenir els documents que es demanen en format PDF i tenir operatiu l’idCAT Mòbil.

També serà possible fer-ho excepcionalment de forma presencial a l' Oficina d'Habitatge de Cerdanyola del Vallès 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.