L'alcohol és la substància més tractada com a addicció a Cerdanyola

El total de persones ateses a Cerdanyola ha disminuït en l'últim any

 

El Centre d'Atenció i Seguiment a la Drogodependència de Cerdanyola-Ripollet (CAS) va atendre durant el 2018 un total de 129 persones per addiccions. L'alcohol és la substància per la qual més persones han estat ateses (65), seguit de la cocaïna (30), el cànnabis (22) i l'heroïna (6). Així, la meitat de les persones ateses a Cerdanyola i Ripollet han estat tractats per addiccions a l'alcohol.

Aquestes xifres es desprenen de l'informe anual del Sistema d’Informació sobre Drogodependències de l'Agència de Salut Pública. Ubicat al CAP de Canaletes, el CAS Cerdanyola-Ripollet és un espai especialitzat en el tractament de la dependència i de suport a les persones amb addiccions. "La seva funció és donar un tractament especialitzat a una malaltia com és l'addicció. Són centres sanitaris que intenten tractar aquest trastorn i ajudar a les persones a abstenir-se de consumir substàncies que els estan provocant problemes a la seva salut o al seu entorn", destaca Xavier Majó, de la Subdirecció General de Drogodependències.

 

Menys persones ateses

En comparació a l'any 2017, a Cerdanyola s'han atès menys persones en l'últim any. Mentre que durant 2017 es van atendre 133 persones per addiccions, l'any 2018 es van atendre 129. Aquesta disminució només s'ha fet visible en el nombre de persones que pateixen una addició a l'alcohol, registrant-se set persones menys, i en l'àmbit d'altres addicions fora de les ja anomenades. Des del departament de drogodependències de la Generalitat se senyalen l'alcohol i el tabac com les addiccions més comunes. "Les demandes de tractament de tabac són baixes perquè la majoria del tractament s'intenta fer des del Centre d'Atenció Primària. Però és el que té una prevalença de consum diari més elevada", explica Majó. 

"La segona és l'alcohol. Les dues són els principals problemes a la nostra societat en quant a malalties i mortalitat associadades. I en el cas d'alchol, hi ha també conseqüències socials, familiars, de violències". En aquest sentit, Xavier Majó assenyala que, mentre sembla que hi ha més consciència en relació amb el consum del tabac i que es tradueix en prohibicions publicitàries o més impostos, aquest fet encara no passa de manera destacada amb l'alcohol. A més, entre els joves es consumeix alcohol cada vegada a edats més prematures. "Es produeixen consums intensius de cap de setmana, que augmenten riscos com l'accedentibilitat o violències associades al consum excessiu d'alcohol". A Cerdanyola, fa més de 25 anys que funciona Al-Anon, l'associació de familiars d'alcohòlics.

 

Increment del cànnabis i la cocaïna

De les 129 persones ateses a Cerdanyola, el 23% van ser a causa de l'addicció a la cocaïna i el 17% pel cànnabis. El nombre d'atesos per addicció a aquestes dues substàncies ha augmentat respecte a 2017. En el cas del cannàbis s'ha passat de 14 a 22 casos, i en el de la cocaïna, de 27 a 30. En aquest sentit, Xavier Majó assenyala que l'augment del consum de cocaïna en els darrers tres anys és el fet que els preocupa més, ja que anteriorment estava disminuïnt.

 

Perfil dels atesos

En el conjunt de Catalunya, l’edat mitjana de sol·licitud de tractament varia segons la droga principal. La droga per la qual la gent més jove fa inicis de tractament és el cànnabis (29 anys en dones i homes de mitjana), mentre que les drogues per les quals es demana un tractament amb una edat més avançada són el tabac (52 anys en dones i homes) i l’alcohol (48 en dones i 47 en homes). Quasi un 60% del total de persones que inicien tractament tenen entre 31 i 50 anys. La franja de 41 a 60 anys representa un 44%.

Pel que fa al cànnabis i als joves, Majó destaca: "Dins de les substàncies il·legals, el cànnabis és la substància que més es consumeix. L'alcohol i el tabac tenen mitjanes més altes perquè es triga molt més a demanar tractament per l'addicció. El cànnabis es tarda menys a demanar tractament. És una substància més admesa socialment, però genera problemes".

Pel què fa a les proporcions entre sexes, en el total d’inicis de tractament hi ha un percentatge major d’homes que de dones (3 de cada 4 inicis són d’homes). Aquesta majoria d’homes es manté quan s’analitzen les drogues per separat, excepte en el cas del tabac, on la proporcionalitat està molt igualada. Pel què fa a l’heroïna i la cocaïna, la proporció home/dona està més descompensada, ja que arriba a ser d’entre 1 o 2 dones per cada 8 o 9 homes.

Un dels fets que més destaquen són les conseqüències socials i econòmiques per les persones amb addiccions, ja que es relacionen amb un major percentatge d'atur i incapacitat, fet que s'ha d'afegir "a tots els problemes de violència juvenil, de gènere, accidentalitat..."

 

Urgències mèdiques

El nombre d’urgències hospitalàries per causa del consum o abús de substàncies que van ser ateses durant 2018 va ser de 17.477 a Catalunya. Les urgències relacionades amb el consum d’alcohol van ser les més freqüents, amb un 57% (9.907), seguides de les relacionades amb la cocaïna, amb un 11% (1.973)