L'increïble camí de l'electricitat: des que es genera fins que arriba per ser consumida

L'electricitat es crea en centrals de generació elèctriques mitjançant energies primàries, per després ser transportada a subcentrals on s'adequa la tensió a unes condicions òptimes per ser consumida

Els ordinadors, les televisions, les neveres, les làmpades o les rentadores són alguns dels productes més habituals en qualsevol dels nostres habitatges. Tots ells, objectes que ens ajuden a fer el nostre dia a dia més fàcil. Tanmateix, tots ells comparteixen un denominador en comú: la necessitat d'electricitat per a funcionar.

Amb això, és evident la dependència que com a éssers humans tenim cap a l'electricitat, entesa aquesta com al conjunt de fenòmens físics causat pel moviment de càrregues elèctriques. No obstant això, quan parlem de l'electricitat com a descobriment, parlem de la capacitat de les persones per a crear-la i aprofitar-la, ja que com a tal ha existit sempre, present entre d'altres en els llamps.

Així doncs, quin és el camí que segueix l'electricitat, des del moment de la seva creació fins a arribar a casa per poder ser utilitzada? Amb això, Endesa ens expliquen com ells creen, transporten i distribueixen l'electricitat de la manera més eficient i respectant el medi ambient. El primer de tot, hem d'entendre que l'electricitat s'obté a partir d'energies primàries. En funció d'aquestes energies primàries, estem davant d'energies renovables (com el vent, l'aigua o els raigs solars) o energies no renovables (com el carbó, el petroli o el gas natural). A més, depenent de cada energia primària utilitzada en el procés, trobem a Catalunya diferents tipus de centrals de generació elèctriques, com centrals nuclears, les hidràuliques i una de cicle combinat.
 

Com es transporta l'electricitat?

Un cop aquestes centrals de generació elèctriques han creat l'electricitat, es transmet a les subestacions, ubicades generalment en zones properes a les centrals de generació elèctriques, mitjançant vies elevades (torres d'alta tensió) o vies subterrànies.

En aquestes subestacions, l'objectiu és adequar la tensió elèctrica a partir d'uns transformadors per produir un corrent altern. D'aquesta manera, existeixen dos tipus de subestacions: les elevadores i/o reductores, en funció de si augmenten o redueixen la tensió. Així doncs, són les encarregades de transportar l'electricitat, assegurant un mínim de pèrdues.

Durant aquest procés, l'electricitat accedeix de diferents fonts d'alimentació, ja que en el cas que hi hagués alguna que no funcionés, les altres continuarien alimentant la subestació. A més, l'electricitat passa per interruptors que controlen la correcta circulació de l'electricitat, la qual cosa permet connectar o desconnectar el circuit elèctric.

 

Última parada: l'electricitat arriba a casa

Finalment, un cop s'ha garantit la tensió adequada de l'electricitat a les subestacions, aquesta ja està preparada per distribuir-se als habitatges del consumidor. No obstant això, abans d'arribar als punts de consum, l'electricitat viatjarà mitjançant la xarxa elèctrica de mitjana tensió fins als centres de transformació, on tornarà a reduir-se per a la tensió d'ús (230 o 380 volts) necessari per consumir en els habitatges.