La contaminació de l'aire causa 54 morts evitables a Cerdanyola

Barcelona i la seva àrea metropolitana ocupa la sisena posició en el rànquing europeu de mortalitat associada a la contaminació de l'aire

Barcelona i la seva àrea metropolitana, incloent-hi Cerdanyola, es troben entre el top 10 de ciutats europees amb major mortalitat vinculada a la contaminació de l'aire que causa el diòxid de nitrogen (NO2), associat sobretot al trànsit rodat.

La llista de ciutats europees amb més contaminació l’encapçala Madrid, seguida d'Anvers, Torí, París, Milà, Barcelona, Mollet de Vallès, Brussel·les, Herne i Argenteuil - Bezons. Són dades d'un estudi publicat a The Lancet Planetary Health que ha estimat per primera vegada la càrrega de mortalitat atribuïble a la contaminació de l'aire en més de 1.000 ciutats de la UE.

54 morts evitables a Cerdanyola per contaminació de l'aire

L'estudi es fixa tant en la contaminació causada per NO2 com la causada per partícules fines (PM2,5), que són matèria en suspensió producte de la combustió de vehicles però també d'altres fonts, com la indústria, la calefacció domèstica o la crema de carbó i de fusta.

Segons aquest estudi, en el cas de Cerdanyola, 38 morts serien evitables si es reduïssin els nivells de PM2,5, mentre que 16 morts menys s'aconseguirien complint amb els límits de diòxid de nitrogen (NO2).

El projecte liderat per l’ISGlobal calcula que si totes les ciutats analitzades complissin amb els nivells de PM2,5 i NO2 fixats per l'Organització Mundial de la Salut es podrien evitar 52.000 morts prematures cada any.

Mark Nieuwenhuijsen, autor sènior de l'estudi i director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal, apunta que els resultats demostren que "no hi ha un llindar segur per sota del qual la contaminació de l'aire és innòcua per a la salut".

Segons l'autor, els resultats també suggereixen que la legislació europea actual no protegeix de forma suficient la salut de les persones, de manera que els límits màxims permesos de NO2 i PM2,5 haurien de ser revisats.

En aquesta línia, l'investigador del centre impulsat per Fundació La Caixa també confia que les administracions locals puguin utilitzar les dades per posar en marxa polítiques de planificació urbana i transport encaminades a millorar la salut de les persones.

L'estudi ha estat liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb investigadors del Swiss Tropical and Public Health Institute i la Universitat d'Utrecht.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.