Mesures de protecció bàsiques contra el coronavirus

Recomanacions per evitar la propagació de la Covid-19

La recuperació de la vida social i econòmica ha d'anar acompanyada de mesures de seguretat i no abaixar la guàrdia davant d'un virus que, malauradament, encara circula. 

Després dels últims rebrots de Covid-19 sorgits en diferents punts del país cal recordar algunes mesures bàsiques de protecció per controlar la propagació del virus, com són:

Portar posada correctament la mascareta

Des del dijous 9 de juliol és obligatori que les persones majors de 6 anys portin posada la mascareta en tots els espais, tal com ha decretat la Generalitat de Catalunya.

Sigui quin sigui el tipus de mascareta que portem, aquesta ha d’estar ben ajustada a la cara i ha de cobrir el nas, la boca i la barbeta. Tanmateix, és important rentar-se les mans cada cop que ens la posem, traiem o manipulem.

Més info: Els tres tipus de mascaretes i el seu ús

La mascareta s’ha de treure des de les cintes, sense tocar la part frontal ni la interna. Quan estigui danyada, humida o bruta s’ha de llençar a les escombraries en una bossa. Si és rentable, s’ha de guardar per rentar a casa en un sobre, bossa de paper o tela nets. L’ideal és evitar que estigui en contacte amb qualsevol superfície.

Més info: Preguntes i respostes sobre l'ús obligatori de la mascareta

Rentar-se les mans freqüentment

Rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques, continua essent una mesura fonamental, ja que mata el virus si aquest es troba a les mans.

Adoptar mesures d'higiene respiratòria

Al tossir o esternudar, cal cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador; llençar el mocador immediatament i rentar-se les mans amb un desinfectant de mans a base d'alcohol, o amb aigua i sabó.

D’aquesta manera s'evita la propagació de gèrmens i virus i no es contaminen els objectes o les persones als que toqui.

Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca

Les mans toquen moltes superfícies que poden estar contaminades amb el virus. Si es toca els ulls, el nas o la boca amb les mans contaminades, es pot transferir el virus d’una superfície a un mateix.

 

Mantenir la distància interpersonal

Cal mantenir una distància física personal d’1,5 metres i evitar el contacte físic tant en espais tancats com a l'aire lliure, amb aquelles persones amb qui no hi hagi convivència diària, encara que siguin familiars o amics. Sempre millor saludar amb un gest de mà, el colze o una inclinació de cap.

Evitar compartir estris, beguda ni menjar

El coronavirus pot sobreviure fora del cos humà, en la superfície de determinats objectes. Per tant, és molt important no compartir estris, beguda ni menjar amb cap persona amb qui no conviviu, encara que sigui un familiar o amic.

Tampoc es recomana compartir joguines, la roba de llit, deixar el mòbil, ordinador o la tauleta a altres persones, ni tampoc intercanviar roba o fer servir la mateixa tovallola per eixugar-se les mans, el cos o els cabells.

Netejar, desinfectar i ventilar la llar

Es recomana netejar diàriament, sobretot en les zones, punts i objectes més comuns on pot haver major risc de contacte amb les mans: mobles, poms de les portes i d'armaris, cadires o butaques, llums, l'inodor, les aixetes, els interruptors, o objectes com ara telèfons, ordinadors o comandaments a distància. 

També és important ventilar diàriament totes les habitacions i espais dels habitatges durant 5 minuts al dia com a mínim.

Respectar el límit d’aforament establert

Cal evitar sempre les aglomeracions i respectar les limitacions d'aforament d’establiments, centres esportius, edificis públics i altres espais que s’estableixin així com les normes de protecció individual

Minimitzar els contactes socials diaris

És important mantenir els grups de convivència habitual el més estables possible i procurar reduir els contactes socials diaris per evitar la possible transmissió del virus, i optar preferiblement pels espais a l'aire lliure a l'hora de fer trobades.

En cas de reunions familiars i/o activitats socials, es recomana feu-ho preferentment amb les persones amb qui es mantingui  un contacte proper de forma molt habitual i, si és possible, a l'aire lliure.

Per últim, si es desenvolupen símptomes com febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general, diarrees o vòmits, caldrà aïllar-se i trucar al 061 o contactar amb el centre d’atenció primària de referència.

 

L'Ajuntament de Cerdanyola també ha recordat aquestes mesures amb una infografia publicada a les xarxes socials: 

Ec5byY0XgAM43CY