El nou enllumenat del parc del Turonet permet estalviar un 75% de consum elèctric

S’han col·locat un total de 116 lluminàries i 60 columnes amb una inversió de 350.000 €

La substitució d’enllumenat al parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès ha suposat un estalvi de consum del 75 %. Abans de la intervenció, la il·luminació d’aquest espai verd metropolità implicava una potència de 25,5 kW, mentre que amb la renovació de l’enllumenat ha baixat fins als 6 kW.

Aquest estalvi equival al consum domèstic mitjà de 29 habitatges en un any. S’ha ampliat i renovat la instal·lació completa d’enllumenat, s’han substituït totes les canalitzacions i cablejat, s’han fet modificacions a l’armari elèctric i s’han col·locat un total de 116 lluminàries i 60 columnes amb una inversió de 350.000 €. Pel que fa a l’extensió, s’han il·luminat aproximadament 2.500 m2 més, xifra que representa un increment del 20 % de les zones il·luminades dintre de parc.

La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat de tota la xarxa de parcs metropolitans és una de les línies de treball del Servei de Gestió de Parcs de l’AMB. L’objectiu, en aquest sentit, és actualitzar les instal·lacions sobre la base de les noves tecnologies disponibles al mercat, adaptant-les als usos actuals per tal de millorar-ne l’eficiència energètica i reduir els consums elèctrics associats, sempre tenint present la seguretat dels usuaris i la biodiversitat urbana.

 

Estalvi, salut i seguretat

L’AMB segueix implementant el canvi d’enllumenat de diferents parcs metropolitans amb un triple focus: ambiental, econòmic i social.

En primer lloc, la substitució d’enllumenat comporta un augment de l’eficiència energètica i una disminució de la contaminació lumínica, cosa que permet millorar la qualitat ambiental i fer front a l’emergència climàtica. Aquest enllumenat té la certificació energètica tipus A, és a dir, que el disseny i els materials escollits fan que amb poca energia es generi la il·luminació necessària per aconseguir nivells de confort visual, sensació de seguretat i una correcta reproducció cromàtica.

D’altra banda, la substitució d’enllumenat a l’espai públic també suposa una reducció del cost de l’energia i permet fer un important estalvi a les arques públiques dels ajuntaments metropolitans. Es preveu que es reduirà el pagament del cost de l’energia entre un 50 % i un 75 %, en funció de l’actuació que es faci en cada parc en concret.

A més, la presència de més il·luminació implicaria un increment de la seguretat dels usuaris i una millora de la seva percepció de confort i tranquil·litat.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.