Nous accessos i millores en la zona de skate i infantil en les obres al Parc del Turonet

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ja ha iniciat les obres de millora del Parc del Turonet

Com a entitat que regula el manteniment del parc, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ja ha iniciat les obres del projecte de millora del Parc del Turonet. La finalitat és perfeccionar la connexió de la ciutat amb el parc, afavorir l'accessibilitat interior del parc i millorar el paviment de l'àrea de joc infantil de l'avinguda Lesseps. 

Nous accessos

En primer lloc, es crearà un nou accés des del carrer Pizarro, entre els carrers Sagunt i Lepant. L’actuació proposa la contenció del talús existent amb un mur de gabions i la construcció d’una escala a base de travesses de fusta tractada. L’àmbit de vorera adjacent també es pavimentarà amb peça prefabricada de panot i s’instal·larà un senyal d’informació general del parc. El camí que conduirà la gent al parc serà de sauló acompanyat amb la plantació de nova arbustiva: Bupleurum, Viburnum, Cistus i Romaní.

També es podrà entrar al parc des de la ronda de Cerdanyola. Per a adequar l'inici del camí cal al mirador es millorarà l’entorn de la Jugatecambiental i es construiran d’escales. També s’adequaran els camins cap als jocs infantils de la plataforma inferior que dona sortida a la ronda de Cerdanyola; s'hi col·locaran unes escales a base de travesses de fusta i s’ampliarà la zona Jugatecambiental realitzant un moviment de terres.

Millora d'accessos ja existents

Les obres proposen consolidar l’accés des del carrer Sagunt milloraran l’àmbit del mirador. Es definiran els límits laterals de la vorera existent amb una peça prefabricada, també els de la plataforma d'asfalt -el mirador- on es col·locarà una platina metàl·lica perimetral. A més, es col·locarà un tancament de fusta igual a l’existent en determinats punts per ajudar a definir l’espai i contenir les terres. L’actuació inclou també la plantació de tres unitats de Pinus Pinea, tres de Quercus Ilex i tres més de Quercus Serris.

Obres a l'accés al Parc del Turonet al costat del gratacels. FOTO: Cedida

Obres a l'accés al Parc del Turonet al costat del gratacels. FOTO: Cedida


En el camí d’accés al costat de l’edifici del gratacel se substituirà l’actual paviment per una nova llosa de formigó amb acabat fratassat i un parterre perimetral continu que albergarà tots els arbres. D'aquesta manera es vol replantejar l’escalirrampa ja existent per a tenir tots els graons iguals, i així millorar la connectivitat del parc amb els equipaments esportius municipals.

Zona de skate i àrea infantil

A la zona de skate es crearan noves escales i un camí que connectarà l’espai. Aquest serà de sauló delimitat lateralment per una peça de fusta que marcarà el seu traçat. A més, es col·locaran a terra unes travesses cada vuit metres que ajudaran a contenir les aigües de les pluges i a dibuixar el passeig dels usuaris. El final del camí es construirà una escala a base de peces prefabricades de formigó que salvaran el talús existent. Amb aquesta actuació es millorarà la connectivitat de la banda superior del parc amb la plataforma inferior.

Finalment, es millorarà el paviment de l’àrea de jocs infantils de l’avinguda Lesseps. L’àrea es pavimentarà amb cautxú continu de diferents colors per tal d’assegurar l’accessibilitat de tots els infants i acompanyants. Per tal d'assegurar un drenatge correcte de tota la superfície s'inclourà un tub dren a la cota més baixa.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.