Noves mesures de seguretat a les residències per evitar contagis

Es redueix a 2 el nombre màxim de visitants simultanis i es faran més PCR als treballadors no vacunats

Els departaments de Salut i Drets socials de la Generalitat han decidit reforçar les mesures de protecció a les residències incrementant les PCR als professionals no vacunats i fent test d'antígens a les visites, entre altres mesures.

Així, s’incrementen les PCR setmanals als professionals no vacunats, fins ara es feia 1 PCR setmanal i a partir d’ara se’n faran 3. Pel que fa als professionals vacunats, se’ls hi farà una PCR per setmana. El nou document també contempla disminuir de 3 a 2 el nombre de visitants simultanis, que hauran de realitzar-se un test ràpid d’antígens (TAR) i seguir les normes de protecció habituals durant la visita. El nou document també inclou la recomanació que les visites als residents les facin preferentment persones vacunades.

En paral·lel, la Generalitat ha anunciat que també s’augmenta de 200 a 300 el nombre de places de recurs disponibles per tal que estiguin disponibles per eventuals situacions en les que una residència afectada per un brot tingui dificultats en sectoritzar els espais i s’hagi de traslladar als residents.

Finalment, es realitzarà un TAR a tots aquells professionals que de forma esporàdica entren a la residències (professionals de perruqueria, podologia, voluntaris, etc.) així com a totes les persones que vinguin a recollir a un familiar per fer una sortida del centre residencial.

 

Les noves mesures entren en vigor el dimarts 20 de juliol.

 

Situació a les residències

A data 15 de juliol, del total de 1.028 residències de tot Catalunya només 31 centres (el 3,01%) estan en color vermell, això és, amb casos actius de COVD-19, aparició de nous casos i brot en investigació.

Per contra, 885 centres (el 86,08%) es troben en color verd, això és sense cap cas de COVID-19. La resta de centres, 112 (el 10,89%), es classifiquen amb color taronja, és a dir presenten casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència.

 

Cobertura vacunal

Pel que fa a la cobertura vacunal, en residents aquesta és del 96% en primera dosi i 94% 2a dosi a Catalunya. Respecte als professionals que treballen als centres residencials també presenten una alta cobertura vacunal, i actualment hi ha un 89% vacunats en primera dosi i 88%, en segona dosi. El 4,01% de les proves de control que es realitzen als professionals han estat positives, mentre que a la població general, aquest percentatge és del 20,18% en els darrers set dies.