S'obre la convocatòria dels ajuts Neotec per a dones emprenedores

El programa ofereix ajuts fins a 250.000€ amb un límit del 70% del projecte per al foment de l’emprenedoria innovadora femenina

El Centre de Desenvolupament Tecnològic i Industria (CDTI) ha obert la convocatòria dels ajuts Neotec, adreçats a finançar la posada en marxa de nous projectes empresarials d’empreses innovadores liderades per dones. La subvenció pot ser de fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de 250.000 euros per beneficiària.

Requisits

El programa Neotec té en compte projectes que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia. Els requisits concrets per poder demanar l’ajut són els següents:

  • Ser una petita empresa liderada per dones o com a mínim que les dones estiguin representades en 51% .
  • Ser una empresa innovadora.
  • L’empresa ha de estar constituïda com a màxim en els tres anys anteriors a la data del tancament del termini de sol·licitud.
  • El capital social mínim ha de ser de 20.000€ i el 51% ha de pertànyer a dones.
  • El cost de l’acció subvencionable ha de tenir un cost mínim de 175.000 euros.
  • Els projectes empresarials podran ser de qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. Excepte els models de negoci que es basin principalment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia, els quals no seran subvencionables.
  • La durada dels projectes haurà de ser d’1 o 2 anys, s’hauran d'iniciar a partir de l'1 de gener de 2023, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2023, en el cas d'un any de durada, o bé el 31 de desembre de 2024, si el projecte té una durada de dos anys.

Despeses subvencionables

Es finançaran els costos derivats de la posada en marxa del nou projecte empresarial, sempre que estiguin inclosos en un pla d'empresa i siguin necessaris per al desenvolupament d'aquest. La tipologia de despeses que es podran finançar amb aquest ajut són: Inversions en equips; Despeses de personal; Materials; Col·laboracions externes / assessoria i altres costos (lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l'informe d'auditor).

La concessió de la subvenció serà mitjançant concurrència competitiva. La convocatòria restarà oberta fins al 19 d'abril de 2022, a les 12.00 hores del migdia i les sol·licituds es poden presentar a la seu electrònica del CDTI

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.