S'obre la convocatòria dels plans d’ocupació per contractar 23 persones

Les feines ofertades són d’agents cívics, operaris de jardineria, de neteja d’embornals o de reparació de mobiliari urbà, oficials de pintura o de fusteria

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica, promou la contractació, en períodes de 6 o 9 mesos, de 23 persones en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2021 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les persones contractades ocuparan llocs de treball d’agents cívics, operaris de jardineria, de neteja d’embornals o de reparació de mobiliari urbà, oficials de pintura o de fusteria.  Les inscripcions a les ofertes s’han de fer a través de la borsa de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya, Feina Activa.

Els llocs de feina ofertats són:

 • 10 Agents cívics/ques
 • 5 Operaris/es de jardineria amb diagnòstic de salut mental
 • 1 Monitor/a d'acompanyament del grup d'operaris de jardineria
 • 2 Operaris/es polivalents per a la neteja d'embornals
 • 2 Oficials de pintura per a la reparació de mobiliari urbà
 • 1 Oficial de fusteria per a la reparació de mobiliari urbà
 • 2 Operaris/es polivalents per a la reparació de mobiliari urbà

 

Les persones participants hauran de complir els següents requisits:

 • Persones en situació d'atur
 • Es prioritzarà a les persones candidates que no hagin participat en un pla d'ocupació durant el 2019-2020
 • En el cas del perfil d'agent cívic/a es requereix disposar d'una formació mínima de Graduat Escolar /ESO
 • En el cas dels agents cívics/es es valorarà l’experiència laboral en l'atenció al client/públic
 • En el cas de les persones operàries polivalents es valorarà experiència en el sector de la construcció
 • En el cas dels operaris/es de jardineria s'haurà de disposar d'un diagnòstic de salut mental i estar en tractament en la xarxa de salut.
 • En el cas del perfil de monitor/a els candidats/es han de disposar de les titulacions següents: psicologia, pedagogia, sociologia, integrador/a social, educació o social
 • Es valoraran les circumstàncies familiars, socials i econòmiques de les persones participants
 • Els candidats/es hauran d’aportar la documentació sol·licitada que acrediti tant l’experiència com la formació de la qual es disposa, així com la situació socioeconòmica 

 

Com es fa la inscripció?

Donat que l'Oficina de Treball de la Generalitat roman tancada a causa de la situació sanitària, totes les persones interessades han d'inscriure's en aquestes ofertes a través de la borsa de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya, Feina Activa.

L’Oficina de Treball de la Generalitat derivarà a les persones inscrites al Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en una data i hora acordada per tal de participar en el procés de selecció. Aquest constarà d’una prova de coneixements i una entrevista personal.

A més, les persones candidates hauran d'aportar a l'inici del procés, un cop derivades al Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica: el DNI, el document d'inscripció com a demandants de feina DARDO, el currículum vitae, el document de vida laboral, les titulacions acreditatives de la formació realitzada i, en cas de disposar-ne, el carnet de família nombrosa, monoparental o de discapacitat superior al 33% del titular o familiar a càrrec.

Les ofertes de treball es publicitaran durant 15 dies al web Cerdanyola Oberta i al web de l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.