S'obre el període per demanar les beques escolars del pròxim curs

El termini per a la presentació de les sol·licituds de beques serà del dia 21 de març al 20 de juny de 2022

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha aprovat la convocatòria de beques escolars per al curs 2022-2023. El termini per a la presentació de les sol·licituds de beques serà del dia 21 de març al 20 de juny de 2022.

Més pressupost que el curs passat

La convocatòria està adreçada als i les alumnes d’escoles bressol municipal, llars d’infants, centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i educació especial empadronats/des a Cerdanyola. L'Ajuntament destaca que la quantitat inicial destinada la convocatòria és de 638.000 euros, un 18,14% més que el curs passat.

Per fer la sol·licitud, es prioritza la presentació tel·lemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament i només en aquells casos de que no sigui possible es podrà fer de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana demanant cita prèvia.

Més info: Arrenca la preinscripció escolar per al curs 2022-2023

Què cobreixen les beques?

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per:

  • Llibres, material escolar per alumnat que cursi segon cicle d’educació infantil, primària i secundària en escoles ordinàries i aquells infants matriculats en un centre d’educació especial amb escolaritat compartida, que no siguin beneficiaris de les beques atorgades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o el Ministeri d’Educació.
  • Material escolar per alumnat matriculat en escoles d’educació especial, sempre i quan hagi deixat de ser beneficiari de les beques atorgades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya o el Ministeri d’Educació.
  • Equips informàtics personals. Aplicable únicament al curs en que s’inicia el treball amb equips informàtics personals.
  • Llicències digitals, plataformes on-line i /o programari, per l'alumnat dels centres que disposi del projecte de treball amb equips informàtics personals
  • Llars d’infants i Escoles Bressol Municipals d'altres municipis, per a infants nascuts l’any 2020,  2021 o 2022.
  • Assistència a colònies i sortides de fi d’estudis, per alumnat que cursi segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.
  • Menjador escolar per alumnat matriculat en escoles bressols municipals de Cerdanyola,  per a infants nascuts l’any 2020, 2021 o 2022 i aquell que cursi educació infantil de segon cicle, educació primària i secundària obligatòria en escoles ordinàries i centres d’educació especial, que disposin de menjador a les seves instal·lacions. (Les sol·licituds presentades per a menjador dels infants matriculats en escoles bressol municipals de Cerdanyola del Vallès, seran derivades a l’oficina de Tarifació Social per tal que, si correspon sigui aplicada la reducció corresponent a la tarifa, d’acord amb el que estableix l’ordenança núm. 43 reguladora del preu públic per la prestació de serveis d’educació, esports, cultura i joventut, excepte en aquells casos d'alta vulnerabilitat, en el qual la puntuació obtinguda comporti una reducció superior al màxim establert en l'Ordenança núm. 43. En les sol·licituds de beques d’escoles bressol municipals, només es valorarà el menjador, en aquells casos en que la Tarifació Social estigui vigent).

No entren dins d'aquesta convocatòria l’alumnat en acolliment residencial en centres sufragats per la Generalitat de Catalunya. I l’alumnat matriculat en el Centre d’Educació Especial de Jeroni de Moragas o qualsevol altre centre d’educació especial amb escolaritat compartida, que segueixin sent beneficiaris del règim de beques escolars del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els alumnes de centre d’educació especial que estiguin cursant PFI, per estar sotmesos a un règim especial.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.