contingut promocionat
Torres & associats L

 

Qui es queda l'habitatge en cas de divorci?

Un cop assolida la majoria d'edat, l'habitatge es podrà atribuir al progenitor amb més necessitat de protecció

Cada vegada són més habituals les consultes que ens fan en el despatx de Torres & Associats Advocats relacionades amb l'ús del domicili familiar quan els fills són majors d'edat en un procés de divorci. Hem de diferenciar dues situacions: si quan es va adjudicar l'ús de l'habitatge a un dels progenitors els fills eren encara menors d'edat o si quan els progenitors es van divorciar, sent els fills majors d'edat, eren dependents econòmicament o no.

Els progenitors tenen el deure de prestar assistència als fills nascuts dins o fora del matrimoni, durant la seva minoria d'edat i en els casos en què legalment procedeixi. A més, s'atribueix l'ús de l'habitatge familiar als fills menors d'edat i, per tant, al progenitor en la companyia del qual quedin.

A diferència del que ocorre amb els fills menors, l'ús de l'habitatge familiar amb fills majors d'edat és independent de la pensió d'aliments.

Com afecta la majoria d'edat

Un cop assolida la majoria d'edat, es podrà atribuir el domicili familiar al progenitor que tingui més necessitat de protecció, atenent les seves circumstàncies personals i econòmiques i per temps limitat. Si els fills menors assoleixen la majoria d'edat amb posterioritat a l'adjudicació de l'habitatge al progenitor custodi, el progenitor no custodi podrà sol·licitar mitjançant un procediment judicial l'extinció del dret d'ús del domicili familiar, atès el canvi de les circumstàncies dels fills en majoria d'edat.

El fet que els fills estudiïn un postgrau, fa allargar aquestes situacions atès que, normalment, aquests continuen sent econòmicament dependents.