El Sincrotró ALBA descobreix un domini comú entre l'ADN dels humans i els bactèris

L'estudi podria ajudar a entendre la regulació del desenvolupament del càncer

Un grup de recerca de la línia de llum XALOC del Sincrotró ALBA ha descobert un domini proteic comú entre bacteris i humans en els factors de transcripció del material genètic. L’han batejat com a TetD. Aquest descobriment mostra que els principis funcionals bàsics són molt similars entre els éssers vius i suggereix l'existència d'un avantpassat comú abans de l’aparició de la vida pluricel·lular.

 

Què és la transcripció?

La transcripció és un procés universal en tots els éssers vius en el qual la seqüència d'ADN d'un gen es copia (es transcriu) per fer una molècula d'ARN. És el primer pas per sintetitzar les proteïnes, indispensables per a les funcions de l'organisme. La seva funció és regular (activar i apagar) els gens per assegurar-se que s'expressen a les cèl·lules desitjades en el moment adequat i en la quantitat adequada durant tota la vida de la cèl·lula i de l'organisme.

Els mecanismes de regulació de la transcripció són molt diferents entre procariotes (bacteris) i eucariotes (humans, per exemple). Fins ara, no s'havia vist cap relació estructural entre les proteïnes eucariotes i procariotes. Ara, l'equip de l’ALBA ha fet servir llum de sincrotró per analitzar l'estructura del domini de tetramerització de RcopLS20 (RcoTetpLS20) i comparar-lo amb el domini de tetramerització de p53, una coneguda família de proteïnes humanes relacionada amb l'aparició del càncer.

 

Bacteris i humans, un avantpassat comú

El grup de recerca ha posat el nom de TetD a aquest domini proteic comú entre bacteris i humans. "Descobrir que aquest domini del factor de transcripció, el TetD, existeix en bacteris i humans amb una funció similar és una gran sorpresa. Suggereix que els principis bàsics de les funcions del sistema són molt semblants, malgrat les diferències òbvies que hi ha entre bacteris i humans", explica Nerea Bernardo, una de les científiques de l'equip.

L’estudi publicat deixa entreveure que hi ha un mecanisme regulador comú en tots els regnes de la vida que controla la transcripció gènica. La hipòtesi de l’equip investigador és que es va originar a partir d'un ancestre comú anterior a l'aparició de la vida pluricel·lular i ha persistit al llarg de milers de milions d'anys d'evolució.

 

Un avenç que pot ajudar en la investigació contra el càncer

A més a més, “la proteïna humana que presenta el domini TetD és un oncogen i està relacionada amb l'aparició de càncer. Esperem que el nostre estudi ajudi a entendre la regulació del desenvolupament d’aquesta malaltia", afegeix Isidro Crespo, investigador postdoctoral de XALOC.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.