S'aplica la reducció de la taxa d'estacionament de mobilitat reduïda

La rebaixa serà del 25%, del 50% o del 75% en funció del nivell de renda familiar dels convivents amb la persona amb discapacitat reconeguda a partir del 33%

A partir de l’1 de gener de 2022, les persones amb diversitat funcional reconeguda a partir del 33% podran demanar que se'ls redueixi fins al 75% la quota tributària de les tarifes en concepte d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. La rebaixa serà del 25%, del 50% o del 75% en funció del nivell de renda. La mesura respon a una modificació de l’ordenança fiscal referent a la reserva exclusiva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, que el Ple Municipal va aprovar el passat mes de juliol. 

De què depèn la reducció de la tarifa?

La màxima rebaixa s'aplicarà quan el nivell de renda de totes les persones que convisquin en l’immoble del subjecte passiu no superin el Salari Mínim Interprofessional. Es rebaixarà un 50% en cas que aquesta renda no superi 1,5 vegades el salari mínim. Per últim, la rebaixa serà del 25% si el nivell de renda dels convivents amb la persona amb mobilitat reduïda no supera dues vegades aquest Salari Mínim Interprofessional.

Caldrà demanar l'aplicació de la reducció en el moment de sol·licitar la llicència, mitjançant una instància genèrica adreçada al Servei d’Espai Públic i amb la documentació adjunta. En el cas de les llicències ja concedides, la sol·licitud s’haurà de presentar abans del 31 de gener del 2022. L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona gestionarà la tramitació de l’atorgament de la bonificació fiscal sobre la tarifa.

El Ple corregeix per ajustar-se a les famílies

L'ordenança fiscal inicial sobre l'estacionament reservat a persones amb mobilitat reduïda va proposar que fos l'Ajuntament qui s'encarregués de pintar la senyalització de mobilitat reduïda a la via, en comptes de fer-ho la persona beneficiada de la plaça. Aquesta primera ordenança es va aprovar, però el Ple Municipal del passat mes de juliol va aportar una modificació d'aquesta ordenança, incorporant la reducció de la tarifació perquè no només complís la normativa, sinó que s'ajustés a la renda de les famílies. 

 

 

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.