Vallès Empresa organitza una jornada sobre la prevenció del blanqueig de capitals a l’empresa

La jornada tindrà lloc el 28 de gener a les 17.45 h al MAC

L'associació empresarial vallesana, Vallès Empresa, organitza el seu primer acte a Cerdanyola del Vallès. El dimarts 28 de gener a les 17.45 h, el Museu d'Art de Cerdanyola (MAC) acollirà la jornada ‘La importància de la prevenció del blanqueig de capitals a l’empresa’. 

La sessió comptarà amb una conferència a càrrec Gregorio Labatut, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i professor de la Facultat d’Economia de la Universitat de València. El professor Labatut exposarà com les empreses i l’empresariat autònoms han d’actuar per assegurar-se el compliment de les obligacions que estableix la Llei i quines mesures de control intern han d'implementar, així com la forma de procedir per contractar una persona experta externa que els hi elabori l’informe anual amb la descripció detallada de les mesures de control intern que hagin adoptat, la valoració de la seva eficàcia operativa i la proposta, si escau, d’eventuals rectificacions o millores.

Hi ha determinades empreses i persones que, per l’activitat que desenvolupen, estan obligats per llei a col·laborar amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. Aquestes són entitats financeres, agències i promotores immobiliàries, comptables externs, assessors/es fiscals, notaries, registradors/es de la propietat, advocats/des, joieries, professionals d’objectes d’art o antiguitats...

Aquells qui vulguin participar en aquesta jornada gratuïta s'han d'inscriure en aquest formulari. El programa de la jornada també comptarà a les intervencions de l'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón i de l’administrador de Goldwaters & Partners, Francisco Hidalgo: 

17.45 h - Recepció i lliurament de la documentació

18 h - Benvinguda a càrrec de l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón, i l’administrador de Goldwaters & Partners, Francisco Hidalgo.

18.10 h – Conferència del professor Gregorio Labatut ‘La importància de la prevenció del blanqueig de capitals a l’empresa’

19 h – Debat i torn de preguntes

19.30 h – Refrigeri i espai relacional