La UAB es converteix en la primera universitat espanyola en el rànquing de la Fundació CyD

Avalua el rendiment de les universitats de tot el Món i ho fa en funció del resultat obtingut en 36 indicadors, tant per a la classificació institucional com dels àmbits de coneixements

Enguany la Fundació CyD ha celebrat l'onzena edició del seu rànquing i ha presentat els resultats per a les universitats espanyoles. Aquesta classificació s'elabora associada al rànquing internacional U-Multirank, amb la qual comparteix els principis metodològics i la majoria d'indicadors, afegint-hi alguns indicadors més apropiats per al sistema universitari espanyol.

Aquesta darrera edició inclou els resultats de 81 universitats, 30 àmbits de coneixement i 3.407 titulacions.

Aquesta classificació avalua el rendiment de les universitats de tot el Món i ho fa en funció del resultat obtingut en 36 indicadors, tant per a la classificació institucional com per a la classificació dels 30 àmbits de coneixement.

L'edició de 2024 compta amb novetats. Incorpora l'àmbit de Fisioteràpia als analitzats a l'edició anterior: Arquitectura, ADE, Agricultura, Biologia, Ciències de la Terra/Geologia, Dret, Ciències Polítiques, Educació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Civil, Enginyeria de Materials, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Farmàcia, Física, Història, Infermeria, Matemàtiques, Medicina, Odontologia, Periodisme i Comunicació, Psicologia, Química, Sociologia, Treball Social i Veterinària.

La llista de CYD classifica les universitats segons els grups de rendiment alt, mitjà o baix i segons el resultat obtingut en cada criteri.

La UAB la primera universitat espanyola en el rànquing de CyD

La UAB torna a ser, en aquesta edició, la universitat que té un nombre més gran d'indicadors d'alt rendiment de tot l'Estat i compta amb un total de 29 indicadors en aquesta categoria.

Els criteris estan estructurats en cinc dimensions: docència i aprenentatge, recerca, transferència del coneixement, orientació internacional i implicació a l'entorn.

Pel que fa a l'ensenyament i l'aprenentatge, la UAB és al grup de rendiment alt en 7 dels 9 indicadors: taxa de graduació de grau, taxa de graduació de màster, taxes de graduació normativa de grau i de màster, taxes de rendiment de grau i de màster i taxa d’èxit de grau.

La Universitat Autònoma de Barcelona se situa entre les universitats amb rendiment intermedi en estudiants de màster d'altres comunitats autònomes.

Pel que fa a la investigació, l'Autònoma també és al grup d'universitats amb un alt rendiment en 6 dels 8 indicadors: fons externs de recerca liquidats, fons externs captats, publicacions per PDI, impacte normalitzat de les publicacions i publicacions altament citades i nombre de postdoctorats. Se situa al grup de rendiment mitjà en publicacions en accés obert.

Pel que fa a la transferència del coneixement, la UAB és al grup d'alt rendiment en 7 dels 8 indicadors: fons privats, publicacions amb empreses, patents amb empreses, ingressos per llicències, spin-offs, publicacions citades en patents i ingressos de formació continuada. A l'indicador de patents concedides per professor es troba al grup de rendiment mitjà.

En orientació internacional la UAB se situa al grup d'alt rendiment a 6 dels 7 indicadors: titulacions en idioma estranger de grau i de màster, mobilitat d'estudiants, professorat estranger, tesis doctorals internacionals i publicacions internacionals. En pràctiques a l'estranger se situa al grup de rendiment intermedi.

Finalment, la UAB presenta un alt rendiment en 3 dels 4 indicadors de contribució al desenvolupament regional: pràctiques a empreses de la regió, publicacions amb empreses de la regió i publicacions regionals, i presenta un rendiment intermedi en fons de recerca regionals.

Les 10 universitats espanyoles que obtenen un nombre més elevat d'indicadors de més rendiment a la classificació són, per aquest ordre, la UAB, la Universitat de Navarra, la Universitat Autònoma de Madrid, la Carles III de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Pompeu Fabra, la de Deusto, la Pontifícia de Comillas, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Ramon Llull.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.