Imatges històriques de la ciutat: El passat polític de Cerdanyola

L'arxiu del TOT recull imatges que expliquen la història política de la ciutat a través de fotografies publicades a la revista durant els seus 35 anys. 

En aquesta peça, alguns moments destacats i imatges que es poden recuperar a l'Arxiu del TOT.