El prehipòdrom de Cerdanyola del Vallès

Imatge d'una de les curses | TOT Cerdanyola

 

 

Al juny de 1992, el TOT Cerdanyola va publicar un reportatge sobre una instal.lació -malauradament ja desapareguda- que es trobava als actuals terrenys del Parc Tecnològic - Centre Direccional, i on els amants del món dels cavalls i les curses hípiques van tenir, durant molts anys, l'oportunitat de practicar aquestes activitats: la "Granja Rosita". En aquella edició, Joan Llargués explicava un nou projecte que els responsables de la Granja havien posat en marxa a uns terrenys molt propers a la granja, cedits pels propietaris del Castell de Cerdanyola: un "pre-hipodrom" on es feien curses de trotons i de cavalls durant tot l'any.

 

Joan Llargues, en una imatge publicada al TOT | TOT Cerdanyola

 

 

Segons el mateix Llargués explicava a l'entrevista, Cerdanyola passava així a ser l'únic poble de Catalunya amb una instal.lació d'aquestes característiques, operativa durant tot l'any. Al mateix temps, s'havia posat en marxa una nova entitat (el Club per al Foment dels Trotons a Catalunya), destinada a -evidentment- promoure i difondre aquesta activitat esportiva. Malauradament, ni la Granja ni el Prehipòdrom van tenir continuitat. La Granja va tancar definitivament les seves portes (i, de fet, va desaparéixer) fa ja molts anys, com a conseqüència de la remodelació urbanística de tota aquella zona. Els anys en els quals a Cerdanyola es podia practicar hípica (i fins i tot apostar a curses de cavalls) quedaven, així, definitivament enrera...

Imatge publicada al TOT d'una de les curses | TOT Cerdanyola

 

Trotons durant una cursa | TOT Cerdanyola

 

Portada del TOT Cerdanyola, 271 | TOT Cerdanyola