La Ballada de Sardanes als anys 50, a Cerdanyola

La fotografia està presa al Carrer Santa Maria

Portada del TOT Cerdanyola de l'any
Portada del TOT Cerdanyola de l'any 1989 | Juan Antonio Hidalgo

 

Al juliol de 1989, la nostra portada rescatava aquesta fotografia històrica dels anys 50: una ballada de sardanes al Carrer Santa Maria. Encara que el peu de foto no aportava més informació, any més tard la mateixa imatge es va reproduir en el monumental llibre de fotografies "L'Abans. Cerdanyola del Vallès 1890 – 1965" (Editorial Efadós). En aquest llibre, imprescindible per a qualsevol persona interessada en la història de la ciutat i en el qual hi van col.laborar la major part de cronistes locals, es recorda com en aquest carrer (que encara que va ser un dels que primer es va urbanitzar a Cerdanyola, continua conservant encara avui, en gran part, el seu aspecte original) s'organitzaven habitualment ballades de sardanes, sobre tot a les Festes Majors.

 

Molt possiblement, aquesta imatge fos captada durant una Festa del Roser de Maig. En el mateix punt, durant molts anys, i durant el Corpus, als anys seixanta també s'acostumava a confeccionar complexes catifes de flors. Unes catifes que, anys més tard, també ocuparien en repetides ocasions les portades del TOT. Però d'aquestes ornamentacions florals ja tindrem ocasió de parlar en futures edicions de la revista.