El Centre Direccional examina el govern municipal i a la ciutat en general

Article d'opinió del regidor d'ERC, Íñigo Enterria, sobre el Centre Direccional

La ciutat de Cerdanyola té una superfície construïda d’unes 500 hectàrees. El nou barri que es vol fer al Centre Direccional tindrà 408 ha, de les quals 240 seran edificades i la resta zones lliures. És a dir, és previst en 15 anys un augment del 50% de la superfície actual ja construïda.

Amb aquestes dades objectives resulta imprescindible que els qui volen aquest creixement expliquin quin és el seu model de ciutat a futur, quins serveis públics i equipaments volen establir-hi i en quin calendari. Més encara han de dir quina transformació en l’organització municipal pensen fer per oferir serveis públics de qualitat tant a l’actual com a la nova ciutat, que incrementarà en unes 15.000 persones la població.

 

Des d’ERC sempre ens hem posicionat en contra dels diversos planejaments urbanístics que han fet del sector, no són el nostre model. Actualment participem, amb altres entitats i partits locals, en la presentació d’un recurs judicial contra el PDU, amb els abocadors, la mobilitat, l’habitatge i els espais naturals com a eixos destacats de la impugnació. Ara bé, aquest posicionament no ens fa perdre el principi de realitat que la construcció és imminent i cal gestió, treball i oferir respostes als nous reptes que ens exigirà la nova ciutat.

És per això que el PSC, i els partits que li donen suport al seu govern, cal que expliquin quina és la seva planificació concreta, a mig i a llarg termini, dels serveis públics a implementar, així com els compromisos que ha d’assumir l’ajuntament els dos anys que resten de mandat per no convertir el que diuen que serà una oportunitat, en un nou fracàs insostenible.