OPINIÓ - Oriol Cendra: "La ZBE obligarà a Cerdanyola a fer els deures a la repesca"

Article d'opinió d'Oriol Cendra, membre de la plataforma veïnal Som Veu

El pla de Zones de Baixes Emissions (ZBE)  aprovat per l'Ajuntament arriba tard i sense diagnosi ni objectius de ciutat clars. La contaminació atmosfèrica afecta negativament la salut de la població i les mesures per a una millor qualitat ambiental –de l’aire i acústica- són necessàries i positives. Però des de Som Veu constatem que a Cerdanyola no s’estan fent bé les coses perquè:

 

  • La ciutat no disposa d’un Pla de Mobilitat 
  • S’implementen les ZBE sense desenvolupar accions prèvies i mesures compensatòries com reforç del transport públic eficient, xarxa de carrils bici i espais peatonals que connectin de manera segura la ciutadania amb tots els barris i amb totes les  estacions de transport públic (Renfe, FGC i busos) del nostre municipi. 
  • No podem mesurar els impactes ambientals ni la seva evolució atès que no tenim una Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica
  • Hi haurà privilegis ambientals entre el veïnat de la ciutat, atès que la ZBE exclou els carrers perimetrals, que són d’alta intensitat de trànsit, fet que perjudicarà un elevat nombre de veïnes de Serraparera, Clota-Sta Anna, la Farigola, Quatre Cantons, Xarau-centre i Canaletes-Guiera. 
  • La incoherència de les polítiques municipals fan conviure per una banda l'esforç que suposarà per la ciutadania l'entrada a les ZBE i per l'altre l'aprovació el passat 2022 del pla d'usos de la Clota permeten l'entrada del parc logistic que incrementarà les emissions de CO2 i el trànsit de vehicles (inclosos els de gran tonatge)
  • No es té en consideració l’impacte que les grans infraestructures viàries (C58, AP7, N150) tenen en la qualitat ambiental de la ciutat ni les ja saturades vies de sortida del municipi. 

 

Davant de tot això, des de Som Veu* ens agradaria un pacte de ciutat per a un planejament urbanístic intregral i compromès amb una Cerdanyola sostenible i responsable amb el medi ambient i amb el benestar dels totes les persones que l’habitem.

*Som Veu 

Som una plataforma veïnal oberta a tota la ciutadania sorgida de la preocupació d’alguns veins i veïnes dels barris de Serraparera, la Farigola i Xarau centre pel pla d’ús logístic del solar de l’antiga fàbrica Aiscondel. Treballem per una ciutat sostenible i saludable per tothom.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.